Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. RÓŻY Z LIMY

 

 

 

Kyrie, eleison. Chryste eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Królowo wyznawców, módl się za nami.

Święta Różo z Limy, módl się za nami.

Święta Różo, pierwszy kwiecie świętości Ameryki Południowej, módl się za nami.

Święta Różo, lilio czystości, módl się za nami.

Święta Różo, przykładzie pokory, módl się za nami.

Święta Różo, jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi, módl się za nami.

Święta Różo, pełna miłości Boga i bliźniego, módl się za nami.

Święta Różo, tercjarko dominikańska, módl się za nami.

Święta Różo, ozdobo zakonu dominikańskiego, módl się za nami.

Święta Różo, niestrudzona w dążeniu do świętości, módl się za nami.

Święta Różo, prowadząca głębokie życie modlitwy, módl się za nami.

Święta Różo, rozpłomieniona miłością Boga, módl się za nami.

Święta Różo, zatopiona w modlitwie i kontemplacji, módl się za nami.

Święta Różo, doznająca łask mistycznych, módl się za nami.

Święta Różo, zjednoczona ustawicznie z Bogiem, módl się za nami.

Święta Różo, zaznająca przedsmaku szczęścia niebieskiego, módl się za nami.

Święta Różo, niezmordowana w cierpieniu, módl się za nami.

Święta Różo, pokutująca za grzeszników, módl się za nami.

Święta Różo, pełna surowości i wyrzeczenia, módl się za nami.

Święta Różo, doświadczona cierpieniem, módl się za nami.

Święta Różo, krocząca drogą umartwienia, módl się za nami.

Święta Różo, niewzruszenie przywiązana do wiary, módl się za nami.

Święta Różo, oddana bezgranicznie Bogu, módl się za nami.

Święta Różo, pełna heroizmu cnoty i pokory, módl się za nami.

Święta Różo, nękana przez złego ducha, módl się za nami.

Święta Różo, niosąca pomoc potrzebującym, módl się za nami.

Święta Różo, inicjatorko służby społecznej w ojczyźnie, módl się za nami.

Święta Różo, gorliwie posługująca bliźnim, módl się za nami.

Święta Różo, opiekunko chorych i ubogich, módl się za nami.

Święta Różo, wspomagająca opuszczonych i nieszczęśliwych, módl się za nami.

Święta Różo, obdarzona stałą wizją Anioła Stróża, módl się za nami.

Święta Różo, patronko Ameryki, Filipin i Antyli, módl się za nami.

Święta Różo, nasza orędowniczko przed Bogiem, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Dawco wszelkich łask, Tyś sprawił, że święta Róża obdarzona pełnią łask niebieskich, zajaśniała wśród narodów Południowej Ameryki świętością życia, daj nam, swoim sługom, abyśmy naśladując ją w miłości Boga i bliźniego mogli osiągnąć szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Patronka chorych na gruźlicę, wysypkę, wzywana podczas porodu, przez rannych.

 

Litania do św. Róży z Limy

Litania do św. Róży z Limy PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!