Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Nowenna do św. Rozalii

z Palermo

Litania do św. Rozalii z Palermo PDF

LITANIA DO ŚW. ROZALII Z PALERMO

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.


Święta Rozalio, módl się za nami.
Święta Rozalio, Oblubienico Pana Jezusa, módl się za nami.
Święta Rozalio, Boga nad wszystko kochająca, módl się za nami.
Święta Rozalio, dla Boga rodziców i krewnych opuszczająca, módl się za nami.
Święta Rozalio, ślub dozgonnej czystości dla Boga czyniąca, módl się za nami.
Święta Rozalio, ze krwi królewskiej pochodząca, módl się za nami.
Święta Rozalio, na dworze królewskim wychowana, módl się za nami.
Święta Rozalio, odważnie ze świata rezygnująca, módl się za nami.
Świata Rozalio, dla miłości Boga na pustynię się udająca, módl się za nami.
Święta Rozalio, z Bogiem w pustelni rozmawiająca, módl się za nami.
Święta Rozalio, nieustannym widzeniem Aniołów obdarzona, módl się za nami.
Święta Rozalio, różą i lilią nazwana, módl się za nami.
Święta Rozalio, różo panieńskiej skromności, módl się za nami.
Święta Rozalio, lilio anielskiej czystości, módl się za nami.
Święta Rozalio, wzorze dziewiczej wstydliwości, módl się za nami.
Święta Rozalio, ofiaro miła Bogu, módl się za nami.
Święta Rozalio, wieńcem pięknych cnót ozdobiona, módl się za nami.
Święta Rozalio, przez zasługi cnót swoich wszelkie zarazy uśmierzająca, módl się za nami.
Święta Rozalio, synogarlico w pustelni kwiląca, módl się za nami.
Święta Rozalio, za swymi rodzicami u Boga orędująca, módl się za nami.
Święta Rozalio, modlitwami swymi rodziców z czyśćca wybawiająca, módl się za nami.
Święta Rozalio, przed śmiercią sakramentów świętych spragniona, módl się za nami.
Święta Rozalio, przez kapłana Bożego w pustelni wyspowiadana, módl się za nami.
Święta Rozalio, w pustelni cudownie Komunią Świętą umocniona, módl się za nami.
Święta Rozalio, olejem świętym przed śmiercią namaszczona, módl się za nami.
Święta Rozalio, w obecności Jezusa, Maryi i Świętych umierająca, módl się za nami. 
Święta Rozalio, w walce z epidemią skuteczna patronko, módl się za nami.
Święta Rozalio, wszystkich swoich czcicieli pocieszycielko, módl się za nami.
Święta Rozalio, czcicielom swoim w życiu i przy śmierci pomocy udzielająca, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Módl się za nami, święta Rozalio.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który święte ciało służebnicy Twojej, Rozalii, wśród skalistych gór znalezione, za niebieskie lekarstwo i obronę w czasie zarazy nam darować raczył, udziel hojnie Twoim wiernym, którzy jej pomocy wzywamy, łaski zachowania od wszelkich niebezpieczeństw chorób ciała i ducha. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

albo: Módlmy się: Cudowna Pustelnico, święta Rozalio, której aniołowie towarzyszyli tak za życia w pustelni, jak i przy śmierci, ratuj ludzi chorych, skoro taki charyzmat od Boga otrzymałaś. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

albo: Módlmy się: Święta Rozalio, która w imię miłości Boga zrezygnowałaś ze świata i ziemskich zaszczytów, a prowadzona natchnieniem Ducha Świętego, obrałaś surowe życie w pustelni, wyproś nam tę łaskę u Boga, abyśmy prowadzili życie skromne i miłe Bogu. Spraw przez swoje wstawiennictwo, abyśmy wolni od pokus oraz chorób ciała i ducha dochowali wierności Bogu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 


Patronki chorych, wzywanej w czasie: epidemii, zarazy, chorobie zakaźnej, obronie przed morowym powietrzem.

 

Litania do św. Rozalii

z Palermo

Święci Patroni w chorobach menu

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu. 
By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą

”Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum. Szkołę podstawową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno:  matematyka 100%,  język angielski 98%, język polski 84 %. Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym. 

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal bzz24.pl obecnie jest w przebudowie graficznej 
serdecznie zapraszam do zwiedzania placu budowy pod adresem:
 https://bzz24mobile.pl/ oraz proszę o wysyłanie ewentualnych uwag lub sugestii na e-mail Adam.Kazmierczak@bzz24.pl 
Serdecznie pozdrawiam Adam.

 

 


Wesprzyj Portal

 

nr konta do wpłat

Bank PKO BP

Adam Kaźmierczak

PL89102054020000040200459206