LITANIA DO ŚW. RAJMUNDA NONNAT

 

 


Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Józefie, Patronie Kościoła Świętego, módl się za nami.
Święty Rajmundzie, nasz Patronie i Opiekunie, módl się za nami.
Apostole prawdy i miłości ewangelicznej, módl się za nami.
Mistrzu życia wewnętrznego, módl się za nami.
Czcicielu Miłosierdzia Bożego i Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości na krzywdę ludzką, módl się za nami.
Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi, módl się za nami.
Obrońco niewolników i gorliwy orędowniku w najtrudniejszych sprawach życia, módl się za nami.
Wytrwały głosicielu Bożej prawdy w obronie prawa i sprawiedliwości społecznej, módl się za nami.
Obrońco ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, módl się za nami.
Patronie matek i ludzi zatroskanych o życie i godność każdej istoty ludzkiej, módl się za nami.
Wzorze heroicznej miłości w znoszeniu cierpień i ludzkiej niedoli, módl się za nami.
Przykładzie wierności woli Bożej i miłości bliźniego, módl się za nami.
Nauczycielu modlitwy, pokuty i ofiary z siebie dla dobra Kościoła, módl się za nami.
Przewodniku dusz naśladujących Chrystusa ubogiego i cierpiącego na drodze zbawienia, módl się za nami.
Żywą wiarę wśród pokus i przeciwności, uproś nam Święty Rajmundzie.
Stałą nadzieję i czystą miłość, uproś nam Święty Rajmundzie.
Ducha pokory i pokuty za grzechy, uproś nam Święty Rajmundzie.
Ochotne poddanie się woli Bożej, uproś nam Święty Rajmundzie.
Liczne powołania do kapłaństwa, życia zakonnego i apostolstwa misyjnego, uproś nam Święty Rajmundzie.
Ojczyźnie pokój i sprawiedliwość, uproś nam Święty Rajmundzie.
Parafii i rodzinom naszym Twoje wstawiennictwo i pomoc, uproś nam Święty Rajmundzie.
Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim, uproś nam Święty Rajmundzie.
Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym, uproś nam Święty Rajmundzie.
Abyśmy, przez cierpienia, dojrzewali do Królestwa Bożego, uproś nam Święty Rajmundzie.
Abyśmy, życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem, zasłużyli na chwałę wieczną, uproś nam Święty Rajmundzie.

Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Błogosławieni miłosierni,
W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze! Ty obdarzyłeś świętego Rajmunda Nonnata żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mógł wiernie spełniać Twoją wolę, spraw abyśmy umocnieni Jego modlitwą, wstawiennictwem i przykładem z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Patron wzywany w obronie przed aborcją.

 

Litania do św. Rajmunda Nonnat PDF

Litania do św. Rajmunda Nonnat

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do św. Rajmunda Nonnat

Koronka do św. Rajmunda Nonnat

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!