LITANIA DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA 

 

 

 

 

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele wiary i pokory, módl się za nami.
Święty Gabrielu, Archaniele nadziei i pokoju, módl się za nami.
Święty Rafale, wielki Archaniele miłości Bożej, módl się za nami.
Święty Rafale, który jesteś jednym z siedmiu Archaniołów, którzy stoją przed Panem, módl się za nami.
Święty Rafale, który zanosisz nasze modły przed tron Boży, módl się za nami.
Święty Rafale, wielki lekarzu, stróżu i przewodniku, módl się za nami.
Święty Rafale, obrońco i wspomożycielu w każdej potrzebie, módl się za nami.
Święty Rafale, w niedoli na pociechę nam dany, módl się za nami.
Święty Rafale, w różnych potrzebach dziwny pomocniku, módl się za nami.
Święty Rafale, troskliwy towarzyszu podróży młodego Tobiasza, módl się za nami.
Święty Rafale, który uratowałeś Tobiasza od wielkiej ryby, módl się za nami.
Święty Rafale, który rozkazałeś Tobiaszowi uchwycić rybę i wyciągnąć ją na ląd, módl się za nami.
Święty Rafale, który kazałeś Tobiaszowi rybę rozpłatać i wyjąć z niej żółć, serce i wątrobę, módl się za nami.
Święty Rafale, który bezpiecznie zaprowadziłeś Tobiasza do Raguela, módl się za nami.
Święty Rafale, który poszukałeś Tobiaszowi żonę, Sarę, módl się za nami.
Święty Rafale, który uwolniłeś Sarę od złego ducha, módl się za nami.
Święty Rafale, który pomogłeś Tobiaszowi w odbiorze od Gabaela pożyczonych pieniędzy, módl się za nami.
Święty Rafale, który przyprowadziłeś młodego Tobiasza do domu zdrowego i żonatego, módl się za nami.
Święty Rafale, który poleciłeś Tobiaszowi żółcią ryby potrzeć oczy niewidomego ojca, módl się za nami.
Święty Rafale, który przywróciłeś wzrok staremu Tobiaszowi, módl się za nami.
Święty Rafale, który mocą Bożą dokonujesz cudów, módl się za nami.
Święty Rafale, stróżu nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, przewodniku nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, doradco nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, opiekunie nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, duchowy nasz bracie, módl się za nami.
Święty Rafale, nauczycielu nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, pomocniku nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, pocieszycielu nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, patronie nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, obrońco nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, wodzu nasz, módl się za nami.
Święty Rafale, od którego pochodzi natchnienie do dobra, módl się za nami.
Święty Rafale, który nas oświecasz, módl się za nami.

Od wszelkich niebezpieczeństw, przez Św. Rafała, wybaw nas Panie.
Od odstępstwa od wiary, przez Św. Rafała,
Od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny, przez Św. Rafała
Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, przez Św. Rafała,
Od śmierci wiecznej, przez Św. Rafała,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie,
Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Módlmy się: Boże, któryś św. Rafała Archanioła dał słudze swemu Tobiaszowi za towarzysza podróży, daj nam, sługom swoim, aby nas zawsze otaczała jego opieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


Patron chorych wzywany w czasie epidemii, zarazy, koszmarów sennych, przez niewidomych.

 

Litania do św. Rafała Archanioła PDF

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Rafała Archanioła

Nowenna do św. Rafała Archanioła

Koronka do. św. Rafała Archanioła

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!