Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Litania do św. Piotra Z Alkantary
PDF

LITANIA DO ŚW. PIOTRA Z ALKANTARY

 

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

 

Święta Maryjo, módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami!

Święta Panno nad Pannami, módl się za nami!

Święty Piotrze z Alkantary, módl się za nami!

Św. Piotrze aniele ziemski w czystości, módl się za nami!

Św. Piotrze Serafinie pałający boską miłością, módl się za nami!

Św. Piotrze proroku w opowiadaniu przyszłych rzeczy, módl się za nami!

Św. Piotrze Apostole w gorliwości, módl się za nami!

Św. Piotrze męczenniku w ustawicznym ciała udręczeniu, módl się za nami!

Św. Piotrze wyznawco gorący Bóstwa Chrystusowego, módl się za nami!

Św. Piotrze nie przełamany mężu w cierpliwości, módl się za nami!

Św. Piotrze skarbie nieoszacowany Ewangelicznego ubóstwa, módl się za nami!

Św. Piotrze wzorze głębokiej pokory, módl się za nami!

Św. Piotrze przykładzie ochotnego posłuszeństwa, módl się za nami!

Św. Piotrze przedziwny wzgardzicielu świata, módl się za nami!

Św. Piotrze naczynie zakonnej doskonałości, módl się za nami!

Św. Piotrze miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za nami!

Św. Piotrze zwierciadło cnót wszelkich, módl się za nami!

Św. Piotrze pasterzu owieczek Chrystusowych, módl się za nami!

Św. Piotrze naśladowco doskonały świętego Franciszka, módl się za nami!

Św. Piotrze wdzięczna rozkoszy Aniołów św., módl się za nami!

Św. Piotrze towarzyszu miły świętego Borgiasza, módl się za nami!

Św. Piotrze duchowny ojcze świętej Teresy, módl się za nami!

Św. Piotrze wodzu Zbawienia ludzkiego, módl się za nami!

Św. Piotrze mężu wedle Serca Boskiego, módl się za nami!

Św. Piotrze przybytku Trójcy przenajświętszej, módl się za nami!

Św. Piotrze mieszkanie wdzięczne Ducha Świętego, módl się za nami!

Św. Piotrze ojcze reformy Serafickiej, módl się za nami!

Św. Piotrze fundatorze Prowincyi Indyjskich i Hiszpańskich, módl się za nami!

Św. Piotrze mistrzu oświecający zaćmienie sumienia, módl się za nami!

Św. Piotrze przenikający serc ludzkich skryte myśli, módl się za nami!

Św. Piotrze szafarzu wierny i dobry talentów Boskich, módl się za nami!

Św. Piotrze patronie strapionych, módl się za nami!

Św. Piotrze cudotwórco w dziwnych sprawach i dziełach Boskich, módl się za nami!

Św. Piotrze Opiekunie wszystkich sierót, módl się za nami!

 

Bądź że naszym opiekunem, prosimy cię pokornie.

Aby Jezus najsłodszy obietnicę, którą dał świętej Teresie, iż w imię twoje zbawienne potrzeby zawsze odbierać mamy, za przyczyną i zasługą twoją teraz nad nami wypełnić i wykonać raczył, prosimy cię pokornie.

Abyś nam grzechów odpuszczenie zjednać raczył, prosimy cię pokornie.

Abyś nas Jezusowi w łaskę zalecić raczył, prosimy cię pokornie.

Abyś nam szczególną pomoc do zbawienia uprosić raczył, prosimy cię pokornie.

Aby nas Jezus za twoją przyczyną, cnót twoich naśladowcami uczynić raczył, prosimy cię pokornie.

Abyś nam skruszone serce, szczęśliwą śmierć i dobre skonanie zjednać raczył, prosimy cię pokornie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Przepuść nam Jezu przez zasługi świętego Piotra.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Wysłuchaj nas Jezu przez zasługi świętego Piotra.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Zmiłuj się nad nami Jezu przez zasługi świętego Piotra.

 

W. Módl się za nami święty Piotrze,

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, któryś błogosławionego Piotra wyznawcę Twego prawdziwej pokuty i wysokiej bogomyślności darem oświecić raczył, daj miłościwie, abyśmy za pomocą zasług jego według ciała umartwieni, niebieskich darów uczestnikami godnymi stać się mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Patron w gorączce.

 

Święci Patroni w chorobach menu

Strona Główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu. 
By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą

”Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum. Szkołę podstawową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno:  matematyka 100%,  język angielski 98%, język polski 84 %. Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym. 

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal bzz24.pl obecnie jest w przebudowie graficznej 
serdecznie zapraszam do zwiedzania placu budowy pod adresem:
 https://bzz24mobile.pl/ oraz proszę o wysyłanie ewentualnych uwag lub sugestii na e-mail Adam.Kazmierczak@bzz24.pl 
Serdecznie pozdrawiam Adam.

 

 


Wesprzyj Portal

 

nr konta do wpłat

Bank PKO BP

Adam Kaźmierczak

PL89102054020000040200459206