Strona Główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. PIOTRA DAMIANI

 

 

 

 

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, jako niemowlę porzucony przez matkę, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, w dzieciństwie osierocony, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, chwało Rawenny, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, studencie niezwykle uzdolniony i pracowity, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, kapłanie według Bożego serca, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, do godności biskupiej wyniesiony, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, walczący z grzechami w Kościele, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, gorliwością o zbawienie dusz płonący, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, miłujący Maryję jako Matkę, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, żyjący dla chwały Chrystusa i Maryi, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, na pustkowiu modlitwie oddany, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, pragnący samotności i ciszy, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, w pokoju serca Bogu służący, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, doskonały znawco Pisma Świętego, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, gorliwy przewodniku młodych mnichów, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, wspaniały kierowniku duchowny, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, rozmiłowany w pismach Ojców Kościoła, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, przyjacielu cesarzy i papieży, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, mądrością przewyższający innych kapłanów, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, wstrzemięźliwość i czystość z radością zachowujący, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, wzorze posłuszeństwa i pokory, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, zabiegający o poprawę obyczajów, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, całkowicie oddany królestwu Bożemu, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, mieniący się sługa mnichów, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, reformatorze Kościoła, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, innych do świętości prowadzący, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, doktorze Kościoła, módl się za nami.

Św. Piotrze Damiani, orędowniku wzywany w bólach głowy, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, Święty Piotrze Damiani,

abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Ty jesteś nagrodą świętych i nadzieją grzeszników, przez wstawiennictwo Świętego Piotra Damianiego, który zostawił nam przykład umiłowania modlitwy i gorliwej pracy dla Królestwa Bożego, udziel nam pokoju i błogosławieństwa, abyśmy naśladowali cnoty, o które on zabiegał i osiągnęli niebo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Patron cierpiących na ból głowy.

Litania do św. Piotra Damiani
PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!