LITANIA DO ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

 

 


Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.
Święty Piotrze, uczniu Chrystusa, który dla Niego porzuciłeś rodzinę i wszystko, co posiadałeś, módl się za nami.
Święty Piotrze, któremu Pan Jezus po Zmartwychwstaniu powierzył władzę nad Kościołem, módl się za nami.
Święty Piotrze, Namiestniku Chrystusa i Głowo Apostołów, módl się za nami.
Święty Piotrze, dokonujący licznych cudów, módl się za nami.
Święty Piotrze, któremu po Zmartwychwstaniu Jezus ukazał się osobiście, módl się za nami.
Święty Piotrze, uzdrawiający chorych, módl się za nami.
Święty Piotrze, podejmujący polecone przez Boga dzieło nawracania pogan, módl się za nami.
Święty Piotrze, ukrzyżowany i przybity do krzyża głową na dół, módl się za nami.
Święty Piotrze, świadku przemienienia na górze Tabor, módl się za nami.
Święty Piotrze, świadku jakże bolesnej modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu, módl się za nami.
Święty Piotrze, miłujący Pana Jezusa więcej niż inni Apostołowie, módl się za nami.
Święty Piotrze, pasący baranki Pańskie, módl się za nami.
Święty Piotrze, ogromnie zaszczycony przez Pana, módl się za nami.
Święty Piotrze, Opoko Bożego Kościoła, módl się za nami.
Święty Piotrze, Kluczniku nieba, módl się za nami.
Święty Piotrze, Stróżu bram zbawienia, módl się za nami.
Święty Piotrze, Jezus Cię wybrał i złożył w Twe ręce Najwyższą władzę, módl się za nami.
Święty Piotrze, braci umacniasz w jedności prawdziwej wiary, módl się za nami.
Święty Piotrze, Rybaku królestwa wieczności, módl się za nami.
Święty Piotrze, sterujący łodzią, która skarb zawiera Bożej miłości i wiecznej nadziei całego świata, módl się za nami.
Święty Piotrze, utwierdzający Twoich braci, módl się za nami.
Święty Piotrze, Kościół Chrystusowy wznosi się na Twojej wierze, módl się za nami.
Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim powołanym narodom, módl się za nami.
Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim Apostołom, módl się za nami.
Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim Ojcom Kościoła, módl się za nami.
Święty Piotrze, przewodzący wszystkim, których Głową i Królem jest Chrystus, módl się za nami.
Święty Piotrze, skało niewzruszona, módl się za nami.
Święty Piotrze, którego wierze nie przeszkodzą moce piekła, módl się za nami.
Święty Piotrze, mający klucze Królestwa niebieskiego, módl się za nami.
Święty Piotrze, chwałą jaśniejący, trzymając klucze niebieskie, módl się za nami.
Święty Piotrze, który przez łaskę stałeś się Opoką Kościoła, módl się za nami.
Święty Piotrze, umacniający wiarę swych braci, módl się za nami.
Święty Piotrze, zwiastujący słowa życia, módl się za nami.
Święty Piotrze, Sędzio narodów, módl się za nami.
Święty Piotrze, wiodący ku niebu, módl się za nami.
Święty Piotrze, Sługo Chrystusa Jezusa, módl się za nami.
Święty Piotrze, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, módl się za nami.
Święty Piotrze, posiadający wieniec chwały i zwycięstwa, módl się za nami.
Święty Piotrze, Pasterzu owiec Chrystusa, módl się za nami.

K: Wszyscy wezwani do Pańskiej owczarni niech wielbią Boga w Trójcy Jedynego.
W.: Niech nam modlitwa pierwszego papieża wyjedna łaskę. Amen.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze Piotra Apostola, spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Przez naszego Pana.


Patron wzywany w chorobie kolan, nóg, Epilepsji, Febrze, gorączce, szaleństwie, ukąszenia przez węża, Wściekliźnie.

 

Litania do św. Piotra Apostoła PDF

Litania do św. Piotra Apostoła

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do św. Piotra i Pawła Apostoła

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!