LITANIA DO ŚW. PAWŁA Z TARSU APOSTOŁA NARODÓW

 

 

 

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Pawle Apostole, módl się za nami.
Święty Pawle, bohaterski obrońco wiary, módl się za nami.
Święty Pawle, wyznawco Jezusa ukrzyżowanego, roznoszący Jego słowa po ziemi, módl się za nami.
Święty Pawle, którego Jezus Chrystus, wybrał na opowiadanie poganom Ewangelii świętej, módl się za nami.
Święty Pawle, któryś z prześladowcy Jezusa Chrystusa został tak wielkim światłem Kościoła, módl się za nami.
Święty Pawle, któryś wycierpiał dla wiary największe prześladowania, módl się za nami.
Święty Pawle, nie zwyciężona podporo Kościoła Bożego, Święty Pawle, który za przykładem Jezusa Chrystusa poświęciłeś się dla zbawienia dusz ludzkich, módl się za nami.
Święty Pawle, któryś przelał krew swoją za świętą wiarę, módl się za nami.

Abyśmy także dostać się mogli do chwały niebieskiej, przyczyń się za nami.
Abyśmy zachowali niezachwianą wiarę świętą Kościoła katolickiego do śmierci, przyczyń się za nami.
Aby Bóg swoją łaską wspierać raczył wszystkich kapłanów w służbie Kościoła świętego, przyczyń się za nami.
Aby Bóg raczył utrzymywać małżonków w wierności wzajemnej, a dzieci w synowskiej miłości, przyczyń się za nami.
Aby Bóg raczył otoczyć nasze rodziny opieką swą miłościwą, przyczyń się za nami.
Abyśmy zachowani byli od zarazy, głodu i wojny, przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Tyś jest Naczynie Wybrane, święty Pawle,
W: Głosicielu prawdy na całym świecie.

Módlmy się:
Boże, któryś przez nauczanie św. Pawła mnóstwo pogan oświecił, spraw, prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego opieki Tego, którego czcimy jako Apostoła Narodów. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

 

Patron wzywany w chorobach uszu, podczas lęków, skurczy, ukąszenia przez węża lub żmiję.

 

Litania do św. Pawła Apostoła PDF

Litania do św. Pawła Apostoła

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do św. Pawła Apostoła

Koronka do św. Pawła Apostoła

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!