Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. MAURA UCZNIA ŚW. BENEDYKTA

 

 


Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Święty Opacie Maurze, módl się za nami.
Święty Maurze, pierwszy Uczniu Świętego Benedykta, módl się za nami.
Święty Maurze, któryś już w dzieciństwie pragnął służyć Bogu, módl się za nami.
Święty Maurze, któryś od wczesnej młodości pogardzał próżnościami świata, módl się za nami.
Święty Maurze, który dzieckiem będąc pozostawałeś pod opieką św. Benedykta, módl się za nami.
Święty Maurze, któryś dzięki swojej mocnej wierze zyskał szczególną miłość Zakonodawcy, módl się za nami.
Święty Maurze, któryś był uważany za wzór życia zakonnego, módl się za nami.
Święty Maurze, przykładzie posłuszeństwa, módl się za nami.
Święty Maurze, któryś chodził po wodzie, celem uratowania Świętego Placyda, módl się za nami.
Święty Maurze, wielki miłośniku postów, módl się za nami.
Święty Maurze, któryś w wizji ujrzał Świętego Benedykta wstępującego do nieba, módl się za nami.
Święty Maurze, któryś przez czterdzieści lat utrzymywał swoje klasztory w świętości, a wreszcie oddał duszę w ręce Stwórcy, módl się za nami.
Święty Maurze, wielki Patronie wszystkich Ciebie wzywających, módl się za nami.

Abyśmy podążali Twoim śladem, módl się za nami.
Abyśmy się nawrócili do Boga, módl się za nami.
Abyśmy poznali marność tego świata i unikali niebezpieczeństwa grzechu, módl się za nami.
Abyśmy przez przestrzeganie przykazań Boga i Jego Kościoła mogli codziennie wzrastać w wierze, módl się za nami.
Abyśmy dawali dobry przykład współbraciom, módl się za nami.
Abyśmy byli posłuszni naszym przełożonym, módl się za nami.
Abyśmy gardzili dobrami ziemskimi i praktykowali ascezę, módl się za nami.
Abyśmy darzyli współbraci miłością, pomocą i miłosierdziem, módl się za nami.
Abyśmy ukochali posty święte, módl się za nami.
Abyśmy uwolnieni od wszelkiego lenistwa gorliwie dążyli do spełnienia woli Bożej, módl się za nami.
Abyśmy mogli osiągnąć ducha prawdziwej pobożności, módl się za nami.
Abyśmy otrzymali łaskę dobrej śmierci, módl się za nami.
Abyśmy mogli z Tobą kochać i wielbić Boga na wieki, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami Święty Maurze.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty za pośrednictwem Świętego Maura rozszerzyłeś Zakon Świętego Benedykta w całej Francji. Wzmocnij i zachowaj go, a nam udziel miłosiernie łaski, abyśmy przez zasługi i wstawiennictwo Twego wiernego Sługi i wszystkich Świętych Zakonu Świętego Benedykta, otrzymali potrzebne dary, a naśladując cnoty Świętego Maura mogli osiągnąć życie wieczne i chwalić wraz Twymi Świętymi. Amen.

Boże, Ty w świętych Maurze i Placydzie dałeś nam podziwu godny wzór życia mniszego, spraw, abyśmy wstępowali w ich ślady i mogli być uczestnikami ich nagrody. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Patron wzywany w : Artretyzmie, w bólu głowy, Dny moczanowej, paraliżu, przeziębieniu, Reumatyzmie, Zołz, Epilepsji, gorączce, przez okaleczonych, chorych na gardło, chrypkę.

 

Litania do św. Maura PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!