Strona Główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. MARTY Z BETANII

 

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

św. Marto z Betanii, módl się za nami.

św. Marto prowadząca dom rodzinny w Betanii, módl się za nami.

św. Marto, wzorze pracowitości, módl się za nami.

św. Marto, przykładzie zatroskania o wspólnotę rodzinną, módl się za nami.

św. Marto, cicha i pokorna służebnico, módl się za nami.

św. Marto, oddana całym sercem Chrystusowi,

św. Marto, wiele razy goszcząca Chrystusa i Apostołów, módl się za nami.

św. Marto, troszcząca się o zbyt wiele, módl się za nami.

św. Marto, z wiarą przyjmująca Jezusa, módl się za nami.

św. Marto, z miłości podejmująca gości, módl się za nami.

św. Marto, niewiasto do grona świętych zaliczona, módl się za nami.

św. Marto, wyznająca z wiarą, że Chrystus jest Panem, módl się za nami.

św. Marto, prosząca o cud wskrzeszenia brata, módl się za nami.

św. Marto, radością ze wskrzeszenia Łazarza napełniona, módl się za nami.

św. Marto, uczynna i dobra wobec wszystkich, módl się za nami.

św. Marto, o Chrystusie zmartwychwstałym świadcząca, módl się za nami.

św. Marto, do pierwszych wyznawców Pana należąca, módl się za nami.

św. Marto, wytrwale dążąca do świętości, módl się za nami.

św. Marto, cnotami ozdobiona, módl się za nami.

św. Marto, w niebie wstawiająca się za nami, módl się za nami.

św. Marto, patronko gospodyń domowych i kucharek, módl się za nami.

św. Marto, opiekunko hotelarzy i właścicieli zajazdów, módl się za nami.

 

Abyśmy chętnie Chrystusa w swym sercu gościli, uproś nam święta Marto.

Abyśmy gościnności chrześcijańskiej nie uchybiali, uproś nam święta Marto.

Abyśmy z miłością przyjmowali podróżnych, uproś nam święta Marto.

Abyśmy wiarę w Chrystusa mężnie wyznawali, uproś nam święta Marto.

Abyśmy jej się nigdy nie zaparli, uproś nam święta Marto.

Abyśmy w rodzinie cenili tych, którzy nam służą, uproś nam święta Marto.

Abyśmy z wdzięcznością przyjmowali to, co inni nam ofiarowuj, uproś nam święta Marto.

Abyśmy za Twą przyczyną chwały nieba dostąpili, uproś nam święta Marto.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K: Módl się za nami św. Marto, któraś w swym domu gościła Chrystusa

L: Abyśmy z Nim razem zasiedli do uczty w Niebie

 

Módlmy się: Boże, Twój Syn umiłowany obdarzył przyjaźnią Łazarza, Martę i Marię i korzystał z ich gościnności, spraw, abyśmy naśladując św. Martę troszczyli się o godne przyjęcie gości i podróżnych i przez dobre czyny zasługiwali na Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patronka mających krwotok, konających.

Litania do św. Marty z Betanii
PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!