LITANIA DO ŚW. MAŁGORZATY Z ANTIOCHII PIZYDYJSKIEJ

 

 

 

 

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Małgorzato, w Panu rozmiłowana, módl się za nami
Święta Małgorzato, któraś młodość i piękno poświęciła Chrystusowi, módl się za nami.
Święta Małgorzato, dziewico i męczennico, módl się za nami.
Święta Małgorzato, dla wiary gotowa na męczeństwo, módl się za nami.
Święta Małgorzato, w oblubieńczej miłości stała, módl się za nami.
Święta Małgorzato, dziewico wielkich ideałów, módl się za nami.
Święta Małgorzato, wzorze młodzieńczej odwagi, módl się za nami.
Święta Małgorzato, Pana nad życie ceniąca, módl się za nami.
Święta Małgorzato, niewiasto nadziei niezłomnej, módl się za nami.
Święta Małgorzato, w cierpieniu wytrwała, módl się za nami.
Święta Małgorzato, w pokusie mężna, módl się za nami.
Święta Małgorzato, zwyciężająca smoka piekielnego, módl się za nami.
Święta Małgorzato, Bogu do końca oddana, módl się za nami.
Święta Małgorzato, mocą krzyża zwycięska, módl się za nami.
Święta Małgorzato, aż do śmierci wierna, módl się za nami.
Święta Małgorzato, perło wśród męczennic, módl się za nami.
Święta Małgorzato, z grona Czternastu Świętych Wspomożycieli, módl się za nami.
Święta Małgorzato, ze wstawiennictwa słynąca, módl się za nami.
Święta Małgorzato, opiekunko rolników, módl się za nami.
Święta Małgorzato, chroniąca płody ziemi, módl się za nami.
Święta Małgorzato, broniąca od ognia i burzy, módl się za nami.
Święta Małgorzato, wspomożenie oczekujących potomstwa, módl się za nami.
Święta Małgorzato, zaradzająca bezpłodności, módl się za nami.
Święta Małgorzato, patronko niewiast brzemiennych, módl się za nami.
Święta Małgorzato, wspierająca kobiety rodzące, módl się za nami.
Święta Małgorzato, patronko położnych, módl się za nami.
Święta Małgorzato, ratująca z trudno leczących się chorób, módl się za nami.
Święta Małgorzato, wsparcie ludzi w ciężkich sytuacjach życiowych, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Wstawiaj się za nami święta Małgorzato.
W. Abyśmy oczyściwszy serca, Boga oglądać mogli.

Módlmy się.
Boże, który w świętej Małgorzacie, dziewicy i męczennicy, zostawiłeś na świetlany przykład czystości i męstwa +, spraw niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi * i wspomogą nas we wszystkich naszych potrzebach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
Święta Małgorzato, Męczenniczko Pańska, któraś w mocnym zaufaniu ku Bogu pokonała złego ducha i zniweczyła chytre jego zamysły, uproś nam łaskę u Boga, abyśmy również wszelkim nagabywaniom i pokusom jak najusilniej opierać się mogli, a tym samym wiecznej zguby i zatracenia uniknęli. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków men.

MODLITWY DO ŚW. MAŁGORZATY:

Święta Małgorzato, Męczenniczko Pańska, któraś w mocnym zaufaniu ku Bogu pokonała złego ducha i zniweczyła chytre jego zamysły, uproś nam łaskę u Boga, abyśmy również wszelkim nagabywaniom i pokusom jak najusilniej opierać się mogli, a tym samym wiecznej zguby i zatracenia uniknęli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na
ziemi. Amen.

Św. Małgorzato, któraś młodość i piękno umiała poświęcić Temu, który jest pięknem najwyższym miej nas w opiece!
Św. Małgorzato, któraś dała przykład odwagi i trwałości w wierze miej nas w opiece!
Św. Małgorzato, któraś walczyła z groźną bestią ucz nas jak walczyć z wszelkim złem!
Daj nam siły w przeciwnościach, wspieraj swoim męstwem i doprowadź do Królestwa Miłości. Ucz nas przykładem życia przyznawać się do Chrystusa, który nas wybrał i ukochał.

Pieśń do św. Małgorzaty
O Chryste, źródło czystości i dawco siły w męczeństwie,
Nagradzasz świętych za cnoty, więc przez nich przyjmij te modły.
Sławimy dzisiaj z radością Dziewicę pełną odwagi:
Za czystość serca i mękę podwójną cieszy się chwałą.
Przez mężne wiary wyznanie złożyła z życia ofiarę.
I cierpiąc ciała katusze oddała ducha w Twe ręce.
Przykładem odtąd się stała, jak lęk zwyciężać należy
I gardzić świata ponętą, by pełnię wiary osiągnąć.
Niech jej przyczyna za nami wyjedna Twe miłosierdzie,
Uwolni z grzesznych skłonności i Twojej łasce nas podda.
Domem i nami wszystkimi opiekuj się, Małgorzato.
Wspieraj modłami swoimi, byśmy dojść mogli do Boga

 

Patronka wzywana w bezpłodności, chorobie nerek, chorobie oczu, w chorobach trudnych do leczenia, rany trudno gojące się, przez kobiety oczekujące potomstwa, w ciąży, połogu, w czasie porodu, przez rannych.

 

Litania do św. Małgorzaty z Antiochii Pizydyjskiej PDF

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Małgorzaty Antiocheńskiej

Nowenna do św. Małgorzaty  Antiocheńskiej

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!