Wesprzyj Portal

 

nr konta do wpłat

Bank PKO BP

Adam Kaźmierczak

PL89102054020000040200459206

 

Portal bzz24.pl obecnie jest w przebudowie graficznej 
serdecznie zapraszam do zwiedzania placu budowy pod adresem:
 https://bzz24mobile.pl/ oraz proszę o wysyłanie ewentualnych uwag lub sugestii na e-mail Adam.Kazmierczak@bzz24.pl 
Serdecznie pozdrawiam Adam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum. Szkołę podstawową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno:  matematyka 100%,  język angielski 98%, język polski 84 %. Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą i realizację jego marzeń wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281 Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

Odbiorca:

 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

LITANIA DO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA

 

 

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Św. Maryjo, módl się za nami.

Św. Macieju Apostole, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, towarzyszący Zbawcy od dnia Jego chrztu, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, przebywający przez cały czas z Panem Jezusem, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, świadku Jego Zmartwychwstania, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, jeden z siedemdziesięciu dwóch uczniów naszego Pana, na których później zstąpił Duch Święty, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, powołany do grona Apostołów, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, widzący cuda Pańskie i słuchający Jego nauki, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, mający przydomek Sprawiedliwego z powodu swojej świętości, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, gorliwie oddający się nauczaniu, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, czyniący wiele cudów, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, któryś poniósł śmierć na krzyżu, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, uwieńczony koroną męczeńską, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, udoskonalony w cnotach, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, wytrwały i nieustraszony wobec przeciwności, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, pragnący sam w życiu dokonywać tego, co innym nakazywałeś, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, przywracający wzrok niewidomym, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, oczyszczający trędowatych, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, wypędzający złe duchy, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, przywracający chód kulawym, słuch niesłyszącym i życie umarłym, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, wykształcony w Prawie Mojżeszowym, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, czysty w sercu, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, w myślach roztropny, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, w rozwiązywaniu zagadnień Pisma Świętego biegły, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, w radach przewidujący, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, w kazaniach wymowny, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, głoszący Słowo Boże w Judei i nawracający za pomocą wielu znaków i cudów, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, oskarżony przez fałszywych świadków, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, ludom barbarzyńskim niosący światło wiary, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, ukrzyżowany i ukamienowany, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, symbolu całości Izraela, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, darze od Pana, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, zasiadający na stolicach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, cudowne Zrządzenie Bożej mądrości, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, obdarzony chwałą należną niegdyś innemu, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, przyjmujący ciężar posługi, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, głoszący ludziom zbawienie, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, aż do śmierci niezłomny, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, który przez krew wyznałeś Jezusa, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, wierny naśladowco Jezusa, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, Świątynio doskonałej wiary, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, ożywiony zapałem do Chwały Bożej, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, przykładzie siły i wytrwałości, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, wytrwały i nieustraszony w męczarniach, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, który wybrałaś mękę i śmierć nad wspaniałości tronu królewskiego, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, nowe Światło Kościoła Walczącego, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, który zwalczasz bezbożność świata, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, który przywracasz wiarę i dajesz odwagę jej wyznawania, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, którego imię sławione jest w niebie, a straszne dla piekieł, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, wspaniałymi cudami wsławiony, módl się za nami.
Św. Macieju Apostole, mocą Bożą wzmocniony, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zachowaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami św. Macieju Apostole,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Błagamy Cię, Panie, przez wstawiennictwo św. Macieja Apostoła, przebacz nam grzechy nasze i udziel nam łask potrzebnych (nazwij łaskę, której specjalnie potrzebujesz). Amen.

 

 

Patron Alkoholików, Bezpłodnych, chorych na: Koklusz, Ospę, pryszcze; Pryszczyca.

 

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św.

Macieja Apostoła

Litania do św. Macieja Apostoła PDF

Nowenna do św.

Macieja Apostoła

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!