Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. LUDWIKA IX, KRÓLA I WYZNAWCY

 

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Święty Ludwiku, z bogobojnych rodziców zrodzony, módl się za nami.
Święty Ludwiku, zaraz od dzieciństwa Boga się bojący, módl się za nami.
Święty Ludwiku, z naukami pobożność razem łączący, módl się za nami.
Święty Ludwiku, w cnotach chrześcijańskich prawdziwym wzorem będący, módl się za nami.
Święty Ludwiku, prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco, módl się za nami.
Święty Ludwiku, dostojeństwami i skarbami doczesnymi gardzący, módl się za nami.
Święty Ludwiku, chwały Boskiej prawdziwy obrońco, módl się za nami.
Święty Ludwiku, pychy i honorów tego świata unikający, módl się za nami.
Święty Ludwiku, w postach i umartwieniu ciała prawdziwy męczenniku, módl się za nami.
Święty Ludwiku, zbawienie dusz ludzkich bardziej niż własne życie kochający, módl się za nami.
Święty Ludwiku, w miłości Boga najżarliwszy, módl się za nami.
Święty Ludwiku, uprzejmie nieprzyjaciół kochający, módl się za nami.
Święty Ludwiku, pełny Bogomyślności, módl się za nami.
Święty Ludwiku, w nadziei najgruntowniejszy, módl się za nami.
Święty Ludwiku, szczodrobliwością najhojniejszy, módl się za nami.
Święty Ludwiku, fundatorze i założycielu dobroczynnych zakładów, módl się za nami.
Święty Ludwiku, najtroskliwszy wielki jałmużniku i karmicielu ubogich, módl się za nami.
Święty Ludwiku, hojny rozdawco bogactw swoich, módl się za nami.
Święty Ludwiku, w odzieniu pielgrzyma miejsca św. nawiedzający, módl się za nami.
Święty Ludwiku, złości ludzkie strofujący, módl się za nami.
Święty Ludwiku, patronie ubogich wdów i sierót, módl się za nami.
Święty Ludwiku, o Grób Pana Jezusa Chrystusa walczący, módl się za nami.
Święty Ludwiku, zwycięzco Saracenów, módl się za nami.
Święty Ludwiku, w niewoli pogańskiej zostając, Imię Chrystusa wyznawający, módl się za nami.
Święty Ludwiku, do wiary chrześcijańskiej niewiernych nawracający, módl się za nami.
Święty Ludwiku, szpitale nawiedzający i chorym rozmaite usługi czyniący, módl się za nami.
Święty Ludwiku, ludzkie choroby leczący, módl się za nami.
Święty Ludwiku, orędowniku i patronie królestwa francuskiego, módl się za nami.
Święty Ludwiku, który wszystkim do Ciebie się uciekającym nieomylny ratunek u Boga upraszasz, módl się za nami.
Święty Ludwiku, za którego przyczyny wzywaniem wierni w różnych chorobach, przy grobie Twoim doznawali cudownego uleczenia, módl się za nami.
We wszystkich naszych uciskach, przyczyną Twoją ratuj nas Św. Ludwiku.
My grzeszni, którzy się pod Twoją obronę i opiekę uciekamy, przyczyną Twoją ratuj nas Św. Ludwiku.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

L.: Módl się za nami święty Ludwiku.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych

Modlitwa: Boże, któryś świętego Ludwika wyznawcę Twego z ziemskiego do niebieskiego Królestwa przenieść raczył, za Jego przyczyną i zasługami, Króla królów, Jezusa Chrystusa Syna Twego, uczyń nas współuczestnikami chwały wiecznej. Który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy jedyny na wieki wieków. Amen.

 

 

Patron wzywany w czasie epidemii zarazy, przez niewidomych, wzywany w obronie przed ślepotą i głuchotą, Patron głuchych.

 

Litania do św. Ludwika IX Króla PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!