Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Leonarda z Noblac

LITANIA DO ŚW. LEONARDA Z NOBLAC

 

 

 


Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Leonardzie, wierny sługo Maryi, módl się za nami.
Święty Leonardzie, ubóstwa apostolskiego wzorze, módl się za nami.
Święty Leonardzie, ojcze ubogich, módl się za nami.
Święty Leonardzie, między ubogimi dobrowolnie najuboższy, módl się za nami.
Święty Leonardzie, przykładzie pokory, módl się za nami.
Święty Leonardzie, gardzący służbą króla doczesnego dla tym gorliwszej służby Królowi nad Królami, módl się za nami.
Święty Leonardzie, wielki miłośniku samotności i umartwienia, módl się za nami.
Święty Leonardzie, zbawienia dusz ludzkich jedynie pragnący, módl się za nami.
Święty Leonardzie, w pracach dla zbawienia bliźniego niestrudzony, módl się za nami.
Święty Leonardzie, gorliwy opiekunie więźniów, módl się za nami.
Święty Leonardzie, miedzy niewiernymi niestrudzony głosicielu Chrystusa, módl się za nami.
Święty Leonardzie, mężu Boży, słowem i przykładem do miłości Chrystusa zachęcający, módl się za nami.
Święty Leonardzie, któryś kraje swoje słowem Bożym napełnił, módl się za nami.
Święty Leonardzie, w nawałnościach pokus światowych mężna podporo, módl się za nami.
Święty Leonardzie, rodzących w boleściach skuteczny orędowniku, módl się za nami.
Święty Leonardzie, w życiu i po śmierci niezliczonymi cudami słynący, módl się za nami.
Święty Leonardzie, wiarą swą nad mocami piekielnymi panujący, módl się za nami.
Święty Leonardzie, we wszystkich chorobach tkliwy opiekunie, módl się za nami.
Święty Leonardzie, wiernych swoich czcicieli dobroczyńco i opiekunie, módl się za nami.
Święty Leonardzie, na ziemi naszej w Tyszowcach od wieków czczony, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Leonardzie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś nam dał w życiu i czynach św. Leonarda wzór pokory i miłości bliźniego, racz wysłuchać nas niegodnych, aby sługa Twój na ziemi naszej od wieków czczony, nie wypuszczał ze swej opieki wiernego ludu polskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Boże, któryś św. Leonardowi udzielił cudownej mocy wyzwalania więźniów z kajdan, za Jego pośrednictwem i przez Jego zasługi prosimy Cię, racz nas wybawić z więzów grzechów naszych i od niewoli szatańskiej zachowaj nas na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Patron chorych, wzywany w chorobach psychicznych, bólu głowy, przez kobiety w ciąży, podczas porodu.

 

Litania do św. Leonarda z Noblac PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!