Strona główna

Święci Patroni w chorobach Menu

Litania do św. Krystyny z Bolseny

LITANIA DO ŚW. KRYSTYNY Z BOLSENY, DZIEWICY I MĘCZENNICY

 

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Krystyno, módl się za nami.
Święta Krystyno, Nieustraszona w obliczu śmierci, módl się za nami.
Święta Krystyno, Przyozdobiona nimbem męczeństwa, módl się za nami.
Święta Krystyno, Z palmą męczeństwa idąca na spotkanie z Boskim Oblubieńcem, módl się za nami.
Święta Krystyno, Przez męczeństwo upodobniona do Jezusa, módl się za nami.
Święta Krystyno, Umiłowaniem Krzyża Świętego słynąca, módl się za nami.
Święta Krystyno, Różo między cierniami bałwochwalstwa, módl się za nami.
Święta Krystyno, Gorejąca pochodnio wiary, módl się za nami.
Święta Krystyno, Wielka czcicielko Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Święta Krystyno, Słowem Bożym wypełniająca swe myśli i czyny, módl się za nami.
Święta Krystyno, Dla miłości Boga porzucająca ziemskie uczucia, módl się za nami.
Święta Krystyno, Napełniona Bożym pokojem, módl się za nami.
Święta Krystyno, W samotności z Bogiem zjednoczona, módl się za nami.
Święta Krystyno, Modlitwą i pokutą chroniąca się przed pokusami świata, módl się za nami.
Święta Krystyno, Zawsze wierna Jezusowi, módl się za nami.
Święta Krystyno, Wybrana przez Boga dla zawstydzenia bałwochwalstwa, módl się za nami.
Święta Krystyno, Ciesząca się nagrodą wieczną w niebie, módl się za nami.
Święta Krystyno, Królująca z Jezusem na wieki, módl się za nami.
Święta Krystyno, Przezwyciężająca pokusy doczesnej szczęśliwości, módl się za nami.
Święta Krystyno, Wszelkie zło i przemoc miłością zwyciężająca, módl się za nami.
Święta Krystyno, Patronko żeglarzy, módl się za nami.

 

Abyśmy od zła wszelkiego byli zachowani, święta Krystyno, przyczyń się za nami. 
Abyśmy pokonywali wszelkie zasadzki ciała i świata, święta Krystyno, przyczyń się za nami.
Abyśmy w ostatniej godzinie dostąpili łaski pojednania, święta Krystyno, przyczyń się za nami.
Abyśmy w łasce wiary aż do końca wytrwali, święta Krystyno, przyczyń się za nami.
Abyśmy umieli przyjmować krzyż i mężnie znosili utrapienia życia, święta Krystyno, przyczyń się za nami.
Abyśmy w cierpieniach łaską wytrwania obdarzeni byli, święta Krystyno, przyczyń się za nami.
Abyśmy wieczne zbawienie osiągnęli, święta Krystyno, przyczyń się za nami.
Aby w rodzinach naszych panowała zgoda i miłość, święta Krystyno, przyczyń się za nami.
Aby nas Bóg zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, święta Krystyno, przyczyń się za nami.


Przez okrutne męczeństwo twoje, święta Krystyno, przyczyń się za nami.
Przez zasługi twoje, święta Krystyno, przyczyń się za nami.
Przez bohaterską śmierć twoją, święta Krystyno, przyczyń się za nami.
Przez chwałę twoją, święta Krystyno, przyczyń się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

P: Módl się za nami święta Krystyno.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Wysłuchaj, Boże, naszych próśb, zanoszonych za wstawiennictwem św. Krystyny dziewicy i męczennicy, i spraw abyśmy, jeśli taka jest Twoja wola, otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Patronka chorych na Łuszczycę.

 

Litania do św. Krystyny z Bolseny PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!