LITANIA DO ŚW. KLARY Z ASYŻU

 

 


Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święta Matko Klaro, módl się za nami.
Przed narodzeniem od Boga światu objawiona, módl się za nami.
Światłem świata od Chrystusa nazwana, módl się za nami.
W młodości na służbę Bożą wybrana, módl się za nami.
Lilio anielskiej czystości, módl się za nami.
Klejnocie Jezusa i Maryi, módl się za nami.
Chwalebna wzgardzicielko świata, módl się za nami.
Mężna zwyciężycielko ciała, módl się za nami.
Odważna pogromicielko złych duchów, módl się za nami.
W wierze niewzruszona, módl się za nami.
W nadziei ugruntowana, módl się za nami.
Miłością seraficką pałająca, módl się za nami.
Świątobliwością na cały świat promienna, módl się za nami.
Córko św. Ojca Franciszka najukochańsza, módl się za nami.
Naśladowczyni św. Ojca Franciszka najochotniejsza, módl się za nami.
Wzorze głębokiej pokory, módl się za nami.
Zwierciadło zakonnej doskonałości, módl się za nami.
Nadzwyczajna miłośnico ubóstwa, módl się za nami.
Ozdobo Serafickiego Zakonu, módl się za nami.
W męce i cierpieniach Chrystusowych pogrążona, módl się za nami.
Obecnością Jezusa i Maryi uczczona, módl się za nami.
Darem proroctwa zaszczycona, módl się za nami.
Cudami sławna, módl się za nami.
Od Jezusa w opiekę wraz z siostrami przyjęta, módl się za nami.
Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Wzgardzicielko bogactw i marności światowych, módl się za nami.
Perło posłuszeństwa, módl się za nami.
Braci Mniejszych Siostro ukochana, módl się za nami.
Matko wielu dziewic zakonnych, módl się za nami.
Od najwyższego Biskupa za życia błogosławiona, módl się za nami.
Po śmierci do nieba przez aniołów zaniesiona, módl się za nami.
Uczestniczko niebieskiej chwały, módl się za nami.
Orędowniczko nasza przed Bogiem, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O najmilsza Klaro, usłysz serdeczne westchnienia nasze,
Okaż nam Swoją miłość.
Klaro, wyjednaj nam pokój,

Klaro niebiańska, módl się za nami.
O Klaro wierna, Matko święta nasza, módl się za nami.

Wejrzyj na córki Twoje pomocy żebrzące.
Zwróć serca nasze do umiłowanego Twego, Jezusa Chrystusa, Zbawcy i Odkupiciela naszego.

Spraw, abyśmy cześć Mu oddając wołały:
Przybądź, o Jezu, pociągnij nas za sobą. Abyśmy Miłosierdzie Twoje wyśpiewywać mogły, z świętymi Twymi na wieki wieków.

K: Módl się za nami św. Matko Klaro.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, dawco pokoju i źródło miłości, któryś błogosławioną Matkę naszą, Klarę, Oblubienicę Twoją, przedziwną ku bliźnim miłością obdarzyć raczył; spraw prosimy, abyśmy przez Jej zasługi i za Jej przyczyną, w miłości ku Tobie utwierdzeni, żadnym pokusom od Ciebie oderwać się nie dozwolili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Patronka wzywana w chorobie oczu, gorączce, Epilepsji, przez niewidomych.

 

Litania do św. Klary z Asyżu PDF

Litania do św. Klary z Asyżu

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do św. Klary z Asyżu

Koronka do św. Klary z Asyżu

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!