Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Kazimierza Jagiellończyka królewicza

LITANIA DO ŚW. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA KRÓLEWICZA

 

 

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, jasna gwiazdo w Kościele polskim świecąca, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, skarbie i zaszczycie Wilna, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, pośród bogactw królewskich ubóstwo miłujący, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, ciała, świata i szatana pogromco, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, serdeczny czcicielu Boga utajonego w Najświętszym Sakramencie, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, nabożeństwem wielkim ku Najświętszej Maryi pałający, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, nieprzyjacielu bezbożnych, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, ziemskiej Ojczyzny obrońco, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, do Ojczyzny Niebieskiej przewodniku cudowny, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, lilio niewinności przed tronem Boga wiernie kwitnąca, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, ojcze ubogich, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, młodzieńcze niepokalany, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, aniele wcielony, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, wzorze i pociecho, módl się za nami.

Święty Kazimierzu, patronie narodu polskiego, módl się za nami.

Abyśmy do wiary i pobożności ojców naszych wrócili, módl się za nami.

Aby miłość Boga i bliźniego w naszych sercach rosła, módl się za nami.

Abyśmy wśród utrapień i przeciwności mężnie przy wierze wytrwali, módl się za nami.

Abyśmy Kościół i Ojca Świętego gorącym sercem kochali, módl się za nami.

Abyśmy pasterzy naszych szanowali, módl się za nami.

Abyśmy wśród nieszczęść i utrapień błogosławili wyroki Opatrzności, módl się za nami.

Aby młodzież nasza pobożność i czystość miłowała, módl się za nami.

Abyśmy w powodzeniu i pociechach wdzięczni i pokorni Bogu byli, módl się za nami.

Abyśmy krzyż codziennych przykrości naszych z miłością znosili, módl się za nami.

Abyśmy nieprzyjaciół naszych szczerze miłowali, módl się za nami.

Abyśmy, co Bóg każe, z miłością czynili, módl się za nami.

Abyśmy, co Bóg zsyła i dopuszcza, z miłością cierpieli, módl się za nami.

Abyśmy św. Kazimierza w niebie oglądali i Boga na wieki chwalili. módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

 

P. Szczęśliwi słudzy, których Pan zastanie czuwających,

W. Przepasze się i każe im zasiąść do stołu.

 

Módlmy się: Boże, tylko Ty jesteś Święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem św. Kazimierza królewicza, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Patron chorych na Dżumę.

 

Litania do św. Kazimierza Jagiellończyka królewicza PDF

Nowenna do św. Kazimierza Jagiellończyka królewicza

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!