Strona Główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. KASPRA DEL BUFALO

 

 

 

 

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Św. Kasprze, apostole i misjonarzu Przenajdroższej Krwi, módl się za nami.

Św. Kasprze, świadku Boskiego Baranka, módl się za nami.

Św. Kasprze, niestrudzony głosicielu Dobrej Nowiny, módl się za nami.

Św. Kasprze, wytrwale wzywający grzeszników do nawrócenia, módl się za nami.

Św. Kasprze, przemożny głosicielu pokuty, módl się za nami.

Św. Kasprze, ofiarny głosicielu Chrystusa ukrzyżowanego, módl się za nami.

Św. Kasprze, pogromco sekciarzy, módl się za nami.

Św. Kasprze, apostole brygantów, módl się za nami.

Św. Kasprze, pracowniku winnicy Pańskiej, módl się za nami.

Św. Kasprze, gorliwy pracowniku dla zbawienia dusz, módl się za nami.

Św. Kasprze, szafarzu pojednania, módl się za nami.

Św. Kasprze, wielki apostole miłosierdzia, módl się za nami.

Św. Kasprze, czyniący cuda, módl się za nami.

Św. Kasprze, wierny synu Kościoła katolickiego, módl się za nami.

Św. Kasprze, miłośniku prześladowanego Kościoła, módl się za nami.

Św. Kasprze, obrońco Ojca Świętego, módl się za nami.

Św. Kasprze, święty założycielu Misjonarzy Krwi Chrystusa, módl się za nami.

Św. Kasprze, przesławny kapłanie i spowiedniku, módl się za nami.

Św. Kasprze, wzorze cnót kapłańskich, módl się za nami.

Św. Kasprze, nasz ukochany obrońco, módl się za nami.

Św. Kasprze, aniele światła i pokoju, módl się za nami.

Św. Kasprze, nasz orędowniku przy tronie miłosierdzia, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, św. Kasprze,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Boże, nasz Ojcze, Ty ustanowiłeś św. Kaspra kapłanem i przesławnym apostołem Przenajdroższej Krwi Twojego Syna. Przez jego wstawiennictwo spraw, prosimy Cię, abyśmy doświadczyli obfitych owoców Ceny naszego Zbawienia. Prosimy o to przez Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana i Boga, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Święty Kasprze, bądź pozdrowiony z całego serca. Ty poświęciłeś swoje życie dla nawrócenia grzeszników i sprawiłeś, że tysiące dusz skorzystało z zasług krwawych cierpień i śmierci naszego Odkupiciela. Przez Twoją wielką miłość do Najdroższej Krwi błagamy Cię, bądź naszym wiernym orędownikiem u Jezusa Chrystusa, aby Jego święta Krew nie było przelana daremnie za nasze dusze. Uproś dla wielu, a szczególnie dla kapłanów, sióstr zakonnych i misjonarzy wielką gorliwość o dusze, by coraz bardziej rozszerzali i umacniali Królestwo Serca i Krwi Chrystusa. Amen .

 

Tłumaczenie z j. angielskiego — Wojciech Czernatowicz CPPS

 

Patron chorych na raka

Litania do św. Kaspra del Bufalo
PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!