Stona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.

Święty Karolu pobożnych rodziców pociecho, módl się za nami.

Święty Karolu lilio niewinności, dobrymi obyczajami młodzież budujący, módl się za nami.

Święty Karolu do grona kardynałów powołany, módl się za nami.

Święty Karolu Kapłanie według Serca Jezusowego, módl się za nami.

Święty Karolu do godności arcybiskupiej wywyższony, módl się za nami.

Święty Karolu w winnicy Pańskiej gorliwy pracowniku, módl się za nami.

Święty Karolu cichości i pokory wielki miłośniku, módl się za nami.

Święty Karolu ojcze ubogich i zgłodniałych żywicielu, módl się za nami.

Święty Karolu głosicielu strasznego sądu Bożego, módl się za nami.

Święty Karolu rycerzu Chrystusa, mieczem słowa Bożego zbawienie dusz wojujący, módl się za nami.

Święty Karolu ostrą pokutą zło zwyciężający, módl się za nami.

Święty Karolu karności duchowej odnowicielu, módl się za nami.

Święty Karolu zatwardziałych grzeszników z Bogiem jednający, módl się za nami.

Święty Karolu opiekunie wdów i sierot, módl się za nami.

Święty Karolu od zabójczego strzału przez matkę Bożą obroniony, módl się za nami.

Święty Karolu w czasach doświadczeń, przyjemna Bogu ofiaro i pojednanie, módl się za nami.

Święty Karolu cudowny lekarzu chorych i opuszczonych, módl się za nami.

Święty Karolu obrońco i nasz patronie, módl się za nami.

Święty Karolu łaskę bogobojnego życia i zbawienia, uproś nam u Boga.

Święty Karolu zatwardziałym grzesznikom łaskę nawrócenia, uproś nam u Boga.

Święty Karolu oswobodzenie od napaści nieprzyjaciół, uproś nam u Boga.

Święty Karolu pokój, jedność i miłość braterską w ojczyźnie naszej, uproś nam u Boga.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Módl się za nami święty Karolu Boromeuszu.

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, racz otaczać Twój Kościół nieustanną opieką, a za przyczyną św. Karola Boromeusza, wyznawcy Twego i biskupa, który pasterską gorliwością chwały dostąpił, spraw żebyśmy za jego przykładem w Twej gorliwości nigdy nie ustawali. Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś błogosławionego Karola cudami wsławić raczył; daj abyśmy przez Jego zasługi dostąpili odpuszczenia wszystkich grzechów naszych w potrzebach skutecznej pomocy doznawali, od prześladowań nieprzyjaciół oswobodzeni zostali, a potem w chwale niebieskiej Ciebie, Boże, wspólnie z nim uwielbiać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Patron chorych jelit, żołądka, Kolka, wrzody.

 

Litania do św. Karola Boromeusza

Litania do św. Karola Boromeusza PDF

Nowenna do św. Karola Boromeusza

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!