Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Kajetana z Thieny

LITANIA DO ŚW. KAJETANA Z THIENY

 

 


Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Kajetanie, gorliwy zakonniku i kapłanie, módl się za nami.
Ozdobo Kościoła Chrystusowego, módl się za nami.
Założycielu zakonu teatynów, módl się za nami.
Odważny wyznawco wiary katolickiej, módl się za nami.
Nauczycielu ufności w Bogu, módl się za nami.
Radykalny naśladowco Apostołów, módl się za nami.
Obrońco i orędowniku nasz przed Bogiem, módl się za nami.
Wielki czcicielu Bożego Dzieciątka, módl się za nami.
Piastunie Jezusa przez Maryję złożonego Ci na ręce, módl się za nami.
Gorliwy krzewicielu nabożeństwa do Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
Mistrzu życia kontemplacyjnego i apostolskiego, módl się za nami.
Wzorze poświęcenia i cnót chrześcijańskich, módl się za nami.
Robotniku Boży, pracujący ochoczo dla dobra ludzi, módl się za nami.
Lekarzu chorych na duszy i na ciele, módl się za nami.
Gorliwy głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami.
Więźniu konfesjonału, módl się za nami.
Wychowawco biednej dziatwy i młodzieży, módl się za nami.
Opiekunie najuboższych, módl się za nami.
Wprowadzający pokój między ludźmi, módl się za nami.
Wrażliwy na potrzeby bliźnich, módl się za nami.
Ufający bezgranicznie w Opatrzność Bożą, módl się za nami.
Rzeczniku naszych codziennych spraw, módl się za nami.
Szczodrobliwy żywicielu głodnych, módl się za nami.
Patronie naszego Zgromadzenia, módl się za nami.
Któryś ustawicznie modlił się za Kościół święty, módl się za nami.
Któryś oddawał się pokucie i umartwieniu, módl się za nami.
Któryś w pogodzie ducha umartwiał swoje ciało, módl się za nami.
Któryś wytrwale szedł drogą prostoty i pokory, módl się za nami.
Któryś potrafił pochylić się nad każdą ludzką nędzą, módl się za nami.

Abyśmy Cię stale naśladowali w cnotach, módl się za nami.
Abyśmy pracowali nad zbawieniem duszy, módl się za nami.
Abyśmy się strzegli pychy i wszelkiego grzechu, módl się za nami.
Abyśmy się strzegli duchowej obojętności i miernoty, módl się za nami.
Abyśmy byli świętymi, miłującymi się wzajemnie zakonnikami, módl się za nami.
Abyśmy sumiennie pełnili swe apostolskie obowiązki, módl się za nami.
Abyśmy przeszli przez życie dobrze czyniąc, módl się za nami.
Abyśmy z Tobą i wszystkimi świętymi mogli na wieki chwalić Pana, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Kajetanie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty udzieliłeś świętemu Kajetanowi, kapłanowi, łaski naśladowania życia Apostołów, spraw, abyśmy za Jego przykładem i wstawiennictwem zawsze pokładali ufność w Tobie i nieustannie szukali Twojego królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Modlitwa do św. Kajetana z Thieny
Święty Kajetanie, który za życia nigdy obojętnie nie przechodziłeś obok człowieka potrzebującego i zawsze z wielka gorliwością wspierałeś ubogich, chorych oraz wszystkich, których dotknęła jakakolwiek nędza, proszę Cię i ja o pomoc w moim utrapieniu. Racz wstawić się za mną u Boga i wyprosić mi łaskę znalezienia pracy. Ty, który tak wiele razy widziałeś z bliska ludzką biedę i ze wszystkich sił starałeś się pomagać ludziom nią dotkniętym, proś Pana Boga, aby zachował od biedy mnie i moją rodzinę. Pomóż mi zwrócić moje kroki we właściwym kierunku i znaleźć odpowiednie dla mnie zatrudnienie. Uproś mi łaskę spotkania na drodze moich poszukiwań dobrych i wrażliwych ludzi, którzy mi pomogą i wesprą moje ludzkie wysiłki. Proszę Cię także, abyś pomógł mi dostrzec głębszy sens tego doświadczenia, jakie obecnie przeżywam, abym przez ten krzyż, który teraz niosę –krzyż niepokoju, niepewności i lęku o przyszłość stał(a) się człowiekiem bardziej wrażliwym na potrzeby bliźnich i bardziej miłosiernym wobec ubogich i potrzebujących. Obym umiał(a) dzielić się tym, co posiadam, i zawsze właściwie korzystał(a) z dóbr materialnych, nie przeceniając nigdy ich wartości w swoim życiu. Módl się za mną, abym doznał(a) łaski, o którą tak usilnie proszę i abym razem z Tobą mógł(mogła) z wdzięcznością wielbić miłosierdzie i dzielić się z ludźmi swoją radością z otrzymanego daru ku chwale Boga. Amen.

 

Patron wzywany w czasie epidemii, zarazy, Dżumy, przez uzależnionych od hazardu.

Litania do św. Kajetana z Thieny PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!