Litania do św. Józefa Sebastiana Pelczara

Powrót do strony głównej

Święci Patroni w chorobach

Powrót do strony głównej

Święci Patroni w chorobach

Powrót do strony głównej

Święci Patroni w chorobach

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA

 

 

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze, z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami.

Gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.

Natchniony głosicielu tajemnicy Serca Jezusowego, módl się za nami.

Krzewicielu czci Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami.

Wielki czcicielu i miłośniku Matki Bożej Królowej Polski, módl się za nami.

Wierny synu Kościoła, módl się za nami.

Wzorze polskich teologów, módl się za nami.

Niestrudzony pasterzu diecezji, módl się za nami.

Budowniczy życia duchowego, módl się za nami.

Przewodniku na drodze świętości, módl się za nami.

Dobry synu Ojczyzny, módl się za nami.

Nauczycielu jedności w narodzie, módl się za nami.

Siewco braterskiej miłości, módl się za nami.

Apostole odnowy moralnej, módl się za nami.

Patronie dobrych wyborów życiowych, módl się za nami.

Wzorze niezachwianej wiary, módl się za nami.

Wzorze wierności łasce kapłaństwa, módl się za nami.

Wzorze bogomyślnej pracowitości, módl się za nami.

Niestrudzony pielgrzymie do sanktuariów Pańskich i Maryjnych, módl się za nami.

Założycielu rodziny zakonnej, módl się za nami.

Troskliwy ojcze powierzonych ci dusz, módl się za nami.

Opiekunie ubogich, módl się za nami.

Obrońco pokrzywdzonych, módl się za nami.

Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

 

V. Módl się za nami Święty Józefie Sebastianie,

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, nasza ucieczko i mocy, wysłuchaj próśb, które zanosimy przez wstawiennictwo świętego Józefa Sebastiana i spraw, abyśmy otrzymali to, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patron Alkoholików, choroba alkoholowa

 

Litania do św. Józefa Sebastiana Pelczara PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!