Litania do św. Joanny Franciszki De Chantal

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. JOANNY FRANCISZKI DE CHANTAL

 

 

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Matko Joanno, módl się za nami.
Niewiasto mężna, módl się za nami.
Niewiasto roztropna, módl się za nami.
Pełna bojaźni Bożej, módl się za nami.
Złączona z Bogiem przez modlitwę, módl się za nami.
Nauczycielko dzieci, módl się za nami.
Pocieszycielko chorych, módl się za nami.
Karmicielko ubogich, módl się za nami.
Wdowo Boga pragnąca, módl się za nami.
Na głos i wołanie Boskie zawsze gotowa, módl się za nami.
Nadziei pełna, módl się za nami.
W nauce katolickiej mocno utwierdzona, módl się za nami.
Wzorze ubóstwa ewangelicznego, módl się za nami.
Roztropna przewodniczko oblubienic Chrystusa, módl się za nami.
Gorliwie starająca się o pomnożenie chwały Bożej, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się: Boże, dzięki Twojej łasce święta Joanna Franciszka zajaśniała wielką doskonałością w rozmaitych stanach życia, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy wierni naszemu powołaniu, świecili dobrym przykładem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwy do św. Joanny Franciszki de Chantal:
Boże, któryś swą służebnicę Joannę Franciszkę w jej cierpieniach dziwną natchnął siłą zdania się na Twoją świętą wolę, racz i nam dać tę łaskę, abyśmy we wszystkich strapieniach i przeciwnościach poddali się Twym świętym wyrokom i tym sposobem osiągnęli szczęście wiekuiste. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Bogiem Ojcem i Duchem świętym w jedności żyje i króluje po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Litania do św. Joanny Franciszki De Chantal PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!