Litania do św. Joachima

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. JOACHIMA

 

 


Kyrie, eleison! Chryste, eleison! Kyrie, eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Joachimie, módl się za nami.
Święty Joachimie, któryś Jezusa miał za wnuka, módl się za nami.
Święty Joachimie, ojcze Matki Bożej, módl się za nami.
Święty Joachimie, ozdobo pokolenia Judy, módl się za nami.
Święty Joachimie, szlachetny potomku Jessego, módl się za nami.
Święty Joachimie, pochodzący z rodu Dawida, módl się za nami.
Święty Joachimie, wizerunku cierpliwości, módl się za nami.
Święty Joachimie, zwierciadło miłosiernych, módl się za nami.
Święty Joachimie, przykładzie pobożności i ufności, módl się za nami.
Święty Joachimie, wzorze mocnej wiary, módl się za nami.
Święty Joachimie, ucieczko uciśnionych, módl się za nami.
Święty Joachimie, ozdobo świętego stanu małżeńskiego, módl się za nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie
Od grzechu każdego, wybaw nas Panie
Od przekraczania Twoich przykazań, wybaw nas Panie
Od wszelkiej nieufności i niecierpliwości w zmartwieniach, wybaw nas Panie
Od wszelkiego niebezpieczeństwa ciała i duszy, wybaw nas Panie
Od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie
Przez wstawienie się za nami świętego Joachima, wybaw nas Panie

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyś się nad nami zmiłował, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyś serca nasze do pożądania dóbr niebieskich wznieść raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyś w nas stateczną chęć do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości wzbudzić raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas w cierpieniach i przykrościach tego życia wzmacniać raczył, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy po tym życiu na wieczną nagrodę zasłużyć mogli, prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Joachimie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś Joachima na ojca Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, przez jego wstawiennictwo daj nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Boże, który nad wszystkich Świętych wynosząc św. Joachima, raczyłeś go uczynić ojcem Rodzicielki Syna Twojego, spraw miłościwie, prosimy, abyśmy czcząc dzień jego święta, jego nad nami opieki zawsze doznawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Patron wzywany w chorobie Epilepsji.

 

Litania do św. Joachima PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!