Litania do św. Jana Apostoła

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. JANA APOSTOŁA

 

 

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.
Święty Janie, synu Zebedeusza, módl się za nami.
Święty Janie, synu Gromu, módl się za nami.
Święty Janie, Rybaku z Galilei, módl się za nami.
Święty Janie, Bracie Jakubowy, módl się za nami.
Święty Janie, Uczniu św. Jana Chrzciciela, módl się za nami.
Święty Janie, powołany przez Chrystusa Pana do Grona Dwunastu, módl się za nami.
Święty Janie, Umiłowany Uczniu Mistrza z Nazaretu, módl się za nami.
Święty Janie, wiernie słuchający Dobrej Nowiny, módl się za nami.
Święty Janie, wspaniały Apostole, módl się za nami.
Święty Janie, świadku wskrzeszenia córki Jaira, módl się za nami.
Święty Janie, oglądający jaśniejące Oblicze Pana przemienienia na górze Tabor, módl się za nami.
Święty Janie, spoczywający na piersi Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy, módl się za nami.
Święty Janie, przyjmujący Ciało i Krew z Rąk Chrystusa, módl się za nami.
Święty Janie, wybrany do czuwania w Getsemani, módl się za nami.
Święty Janie, trwający z Matką Bolesną przy konającym Zbawicielu na Golgocie, módl się za nami.
Święty Janie, słuchający ostatnich słów Boga – Człowieka, módl się za nami.
Święty Janie, Opiekunie Matki Chrystusa, módl się za nami.
Święty Janie, biegnący do Grobu w poranek wielkanocny, módl się za nami.
Święty Janie, trwający na modlitwie w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Świętego, módl się za nami.
Święty Janie, autorze natchniony Ewangelii, módl się za nami.
Święty Janie, piszący listy i Apokalipsę, módl się za nami.
Święty Janie, Sługo Zbawiciela, módl się za nami.
Święty Janie, Patronie Emerytów i Rencistów, módl się za nami.
Święty Janie, Orędowniku nasz u Tronu Bożego, módl się za nami.
Święty Janie, Wzorze życia świętego, módl się za nami.
Święty Janie, Patronie nasz, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Wspomóż nas, możny Patronie.
W. Bo w Tobie pokładamy ufność.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, który dałeś ludziom Swego Jedynego Syna, w Jego Imię i za wstawiennictwem Świętego Jana Apostoła, prosimy pokornie, abyś raczył wysłuchać modlitwy Kościoła Chrystusowego, naszej parafii i każdego, kto się Twej woli poddaje. Amen.

 

Patron wzywany w chorobie kolan, nóg, stóp, oparzeniach, zatruciach, Epilepsji.

 

Litania do św. Jana Apostoła PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!