Strona Główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. IGNACEGO Z ANTIOCHII

 

 

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami!

Św. Ignacy z Antiochii, módl się za nami!

Św. Ignacy, biskupie antiocheński, módl się za nami!

Św. Ignacy, gorliwy pasterzu, módl się za nami!

Św. Ignacy, prymat biskupa Rzymu głoszący, módl się za nami!

Św. Ignacy, piewco jedności Kościoła, módl się za nami!

Św. Ignacy, umacniający młody Kościół w prześladowaniach, módl się za nami!

Św. Ignacy, miłośniku Chrystusowej Męki, módl się za nami!

Św. Ignacy, mężu głębokiej wiary, módl się za nami!

Św. Ignacy, urzekający prostotą i dobrocią, módl się za nami!

Św. Ignacy, ogniu płonący miłością Bożą, módl się za nami!

Św. Ignacy, w miłości Boga niedościgły, módl się za nami!

Św. Ignacy, czystym sercem zasłuchany w słowo Boże, módl się za nami!

Św. Ignacy, nadzieją zmartwychwstania umocniony, módl się za nami!

Św. Ignacy, naśladowco Boga, módl się za nami!

Św. Ignacy, uczniu Chrystusa, módl się za nami!

Św. Ignacy, prawości myśli, słów i czynów strzegący, módl się za nami!

Św. Ignacy, przez wieki nie zapomniany, módl się za nami!

Św. Ignacy, jak nikt męczeństwa pragnący, módl się za nami!

Św. Ignacy, wypełniony Bożą radością, módl się za nami!

Św. Ignacy, na mękę dla Chrystusa gotowy, módl się za nami!

Św. Ignacy, rzucony na pożarcie dzikim bestiom, módl się za nami!

Św. Ignacy, obrońco prawowierności, módl się za nami!

Św. Ignacy, przesławny męczenniku, módl się za nami!

 

Abyśmy naśladując ciebie, Chrystusa i Kościół miłowali, uproś nam święty Ignacy.

Abyśmy płonęli czystą miłością do bliźnich, uproś nam święty Ignacy.

Abyśmy strzegli wiary w swych duszach, uproś nam święty Ignacy.

Abyśmy głosząc pochwałę męczenników, naśladowali ich wierność, uproś nam święty Ignacy.

Abyśmy postępowali na drodze zbawienia, uproś nam święty Ignacy.

Abyśmy weszli do Królestwa niebieskiego, uproś nam święty Ignacy.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże Ty u zarania Kościoła obdarzyłeś go Świętymi męczennikami i wyznawcami, wpatrzeni w świętego Ignacego, biskupa Antiochii, prosimy, niech jego przykład nas umacnia, a pouczenia prowadzą do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patron chorych na gardło, wysypkę.

Litania do św. Ignacego z Antiochii
PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!