Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Ignacego Loyoli

LITANIA DO ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI

 

 


Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Ignacy Loyolo, módl się za nami.
Wielki czcicielu Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.
Miłośniku większej chwaty Bożej, módl się za nami.
Kapłanie żarliwie rozkochany w Bogu, módl się za nami.
Gorliwy czcicielu Eucharystii, módl się za nami.
Ogniu przez Boga zapalony, módl się za nami.
Szukający i znajdujący Boga we wszystkim, módl się za nami.
W mistycznych wizjach poznający tajemnice wiary, módl się za nami.
Pragnący żyć i umierać dla Chrystusa, módl się za nami.
Żarliwy czcicielu Imienia Jezusowego, módl się za nami.
Miłośniku krzyża Chrystusowego, módl się za nami.
Rozmawiający z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem, módl się za nami.
Radujący Serca Jezusa i Maryi, módl się za nami.
Czcicielu dziewictwa Maryi, módl się za nami.
Mężny obrońco Pampęluny, módl się za nami.
Czuwający przy Maryi w klasztorze w Montserrat, módl się za nami.
Układający Ćwiczenia duchowne w Manresie, módl się za nami.
Pielgrzymie do Ziemi Świętej, módl się za nami.
Gardzący zaszczytami świata, módl się za nami.
Poddany duchowym próbom, módl się za nami.
Baskijski mistyku ubogacony wieloma łaskami,
Miłośniku gwieździstego nieba, módl się za nami.
Zachwycony pięknem życia świętych, módl się za nami.
Wielki miłośniku zbawienia dusz, módl się za nami.
Założycielu Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami.
Autorze Konstytucji zakonu jezuitów, módl się za nami.
Rozsyłający jezuickich misjonarzy na cały świat, módl się za nami.
Pielęgnujący więź braterską poprzez pisanie listów, módl się za nami.
Naśladowco Apostołów w gorliwości ewangelicznej, módl się za nami.
Perło zakonników, Kochający Chrystusa w Kościele, módl się za nami.
Podporo Kościoła Bożego, Z oddaniem służący papieżowi, módl się za nami.
Nauczycielu zasad trzymania z Kościołem, módl się za nami.
Walczący w Kościele pod sztandarem krzyża, módl się za nami.
Pogromco złych duchów, módl się za nami.
Mistrzu prawdziwej pobożności, módl się za nami.
Mistrzu kontemplacji w działaniu, módl się za nami.
Mistrzu duchowego rozeznawania, módl się za nami.
Mistrzu uczący wrażliwości sumienia, módl się za nami.
Mistrzu kierowników duchowych, módl się za nami.
Mistrzu uczący smakowania rzeczy Bożych, módl się za nami.
Nauczycielu modlitwy, módl się za nami.
Nauczycielu kontemplacji Chrystusowych tajemnic, módl się za nami.
Nauczycielu o Bogu trudzącym się w stworzeniach, módl się za nami.
Wychowawco dzieci i młodzieży, módl się za nami.
Wzorze cierpliwości i pokory,
Wzorze roztropnego umartwienia i posłuszeństwa, módl się za nami.
Wzorze anielskiej czystości, Wzorze doskonałości, módl się za nami.
Wzorze bezgranicznego zaufania Bogu, módl się za nami.
Studencie będący wzorem dla profesorów, módl się za nami.
Skarbnico cnót wszelkich, módl się za nami.
Przewodniku ludzi zagubionych w wierze, módl się za nami.
Przewodniku pokutujących, módl się za nami.
Pojednawco zwaśnionych i zagniewanych, módl się za nami.
Spieszący z pomocą chorym, módl się za nami.
Pocieszycielu strapionych, módl się za nami.
Wspomagający ubogich, módl się za nami.
Opiekunie sierot, módl się za nami.
Opiekunie ludzi pogardzanych, módl się za nami.
Opiekunie ludzi z marginesu społecznego, módl się za nami.
Orędowniku rodzących matek, módl się za nami.
Opiekunie rodzin wielodzietnych, módl się za nami.
Zatroskany o rozwój duchowy kobiet, módl się za nami.
Całkowicie oddany Bogu w bliźnich, módl się za nami.
Patronie rekolekcji, módl się za nami.
Patronie pielgrzymów, módl się za nami.
Patronie ludzi nawracających się, módl się za nami.
Patronie zgłębiających Słowo Boże, módl się za nami.
Patronie ludzi niesłusznie skazanych i uwięzionych, módl się za nami.
Patronie chromych i inwalidów, módl się za nami.
Rycerzu walczący o Królestwo Boże na ziemi, módl się za nami.
Odważny obrońco godności i honoru chrześcijanina, módl się za nami.
Obrońco prawdziwej wiary, módl się za nami.
Obrońco wszystkich, którzy Cię nabożnie wzywają, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

P. Chryste, usłysz nas.
W. Chryste, wysłuchaj nas.
P. Módl się za nami, święty ojcze Ignacy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który dla większej chwały Imienia Twego wzmocniłeś przez św. Ignacego Twój Kościół pielgrzymujący, ofiarną służbą jego duchowych synów, kapłanów i braci zakonnych, spraw, abyśmy za jego pomocą, wsparci Twą przemożną łaską, odważnie świadczyli o Tobie w świecie i tak jak św. Ignacy zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Patron wzywany w czasie ciężkiego porodu, Dżumy, gorączki.

Litania do św. Ignacego Loyoli PDF

Nowenna do św. Ignacego Loyoli

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!