LITANIA DO ŚW. IDZIEGO


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże- zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko módl się za nami
Święta Panno nad Pannami módl się za nami
Święty Idzi, w królewskim domu urodzony módl się za nami
Święty Idzi, od młodości pobożny módl się za nami
Święty Idzi, miłością Boga pałający módl się za nami
Święty Idzi, hojny dla ubogich módl się za nami
Święty Idzi, chorego leczący módl się za nami
Święty Idzi, aniele czystości módl się za nami
Święty Idzi, złem świata gardzący módl się za nami
Święty Idzi, szczodry dla ubogich módl się za nami
Święty Idzi, przed złym duchem broniący módl się za nami
Święty Idzi, nieprzyjacielu próżnej sławy módl się za nami
Święty Idzi, ochłodo dla cierpiących módl się za nami
Święty Idzi, gołębico na pustyni za Bogiem tęskniąca módl się za nami
Święty Idzi, pochodnio w ciemnej jaskini święcąca módl się za nami
Święty Idzi, doskonały naśladowco świętych pustelników módl się za nami
Święty Idzi, światło przez Boga światu objawione módl się za nami
Święty Idzi, męczenniku postrzał cierpiący módl się za nami
Święty Idzi, nauczycielu króla w zbawieniu duszy módl się za nami
Święty Idzi, kamieniu węgielny Kościoła módl się za nami
Święty Idzi, skuteczny propagatorze Bożej chwały módl się za nami
Święty Idzi, apostole w nauczaniu ludzi nauki chrześcijańskiej módl się za nami
Święty Idzi, opacie wielu świątobliwych braci módl się za nami
Święty Idzi, zyskujący wiele dusz dla owczarni Chrystusowej módl się za nami
Święty Idzi, orędowniku u Boga za grzesznikami módl się za nami
Święty Idzi, skuteczny wspomożycielu proszących Ciebie módl się za nami
Święty Idzi, w niebie wiecznie Boga wielbiący módl się za nami
Święty Idzi, na górze wyszkowskiej od wieków sławiony módl się za nami
Święty Idzi, wspierający we wszystkich potrzebach módl się za nami
Święty Idzi, Patronie miasta Wyszkowa i całej okolicy módl się za nami
Święty Idzi, prosimy Cię pokornie - przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami św. Idzi
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, któryś nas przez zasługi chwalebnego Pustelnika i Wyznawcy - św. Idziego, od wszelkich utrapień Swoją mocą wybawić raczył, pomóż nam, niegodnym sługom Twoim, pomocy Jego wzywającym, abyśmy od naszych grzechów uwolnieni wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Pana naszego, Jezusa

 

Patron chorych wzywany w: Bezpłodności, chorobach psychicznych, Epilepsji, przez kulawych, obłąkanych, rannych, chorych na Trąd, niepełnosprawnych.

 

Litania do św. Idziego opata PDF

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Idziego

Nowenna do św. Idziego

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!