Litania do św. Hubert z Liege

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. HUBERTA Z LIEGE, BISKUPA

 

 

 


Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo- módl się za nami!
Święty Hubercie Patronie myśliwych, miłośników łowów -módl się za nami!
Patronie leśników, miłośników kniei -módl się za nami!
Patronie hodowców psów myśliwskich -módl się za nami!
Patronie jeźdźców konnych -módl się za nami!
Patronie i obrońco dotkniętych chorobami od zwierząt pochodzącymi -módl się za nami!
Patronie miłośników przyrody -módl się za nami!
Patronie miłujących knieje i pola -módl się za nami!
Patronie miłujących zwierzynę -módl się za nami!
Patronie poszukujących łowieckich przygód -módl się za nami!

Posłanniku Boży -wspieraj nas Święty Hubercie!
Rycerzu wszelkich cnót myśliwskich -wspieraj nas Święty Hubercie!
Orędowniku nawróconych -wspieraj nas Święty Hubercie!
Wspomożycielu błądzących -wspieraj nas Święty Hubercie!
Przewodniku na łowach -wspieraj nas Święty Hubercie!
Dawco przygód i przeżyć myśliwskich -wspieraj nas Święty Hubercie!

Od wszelkiej nieprawości na łowach -uchroń nas Święty Hubercie!
Od złych namiętności -uchroń nas Święty Hubercie!
Od zatracenia w łowach -uchroń nas Święty Hubercie!
Od zgubnych pokus na łowach -uchroń nas Święty Hubercie!
Od pychy i chciwości na łowach -uchroń nas Święty Hubercie!
Od zachłanności i zapalczywości -uchroń nas Święty Hubercie!
Od czynienia szkody ludziom i przyrodzie -uchroń nas Święty Hubercie!
Od nieuszanowania prawa do życia -uchroń nas Święty Hubercie!
Od sprzeniewierzenia się tradycjom łowieckim -uchroń nas Święty Hubercie!
Od naruszenia etyki łowieckiej -uchroń nas Święty Hubercie!
Od nieuszanowania atmosfery łowów -uchroń nas Święty Hubercie!
Od strzałów niebezpiecznych -uchroń nas Święty Hubercie!
Od strzałów niepotrzebnych -uchroń nas Święty Hubercie!
Od zranienia zwierza -uchroń nas Święty Hubercie!
Od niepodniesienia po strzale zwierzyny -uchroń nas Święty Hubercie!
Od sideł szatańskich i zasadzek kłusowniczych -uchroń nas Święty Hubercie!
Od zabłąkania drogi powrotu z łowów -uchroń nas Święty Hubercie!
Od nieuszanowania godności myśliwego -uchroń nas Święty Hubercie!
Od nie szanowania łask Bożych -uchroń nas Święty Hubercie!
Od nieuszanowania darów Bożych -uchroń nas Święty Hubercie!
Od gniewu Bożego -uchroń nas Święty Hubercie!

Posłanniku Boży -wspieraj nas Święty Hubercie!
Rycerzu wszelkich cnót myśliwskich -wspieraj nas Święty Hubercie!
Przewodniku na łowach -wspieraj nas Święty Hubercie!
Dawco przygód i przeżyć myśliwskich -wspieraj nas Święty Hubercie!
Wspomożycielu błądzących -wspieraj nas Święty Hubercie!
Orędowniku nawróconych -wspieraj nas Święty Hubercie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się.
Prosimy Cię Panie Boże Wszechmogący, za wstawiennictwem naszego patrona –świętego Huberta, daj nam pokornym sługom doznać łaski nawrócenia, a za przyczyną Twojego Zmartwychwstania pozwól dostąpić radości zbawienia i życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Święty Patron wzywany w chorobach od zwierząt pochodzących, Epilepsji, Wściekliźnie.

 

Litania do św. Huberta z Liege PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!