Litania do św. Gerarda Majella

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. GERARDA MAJELLA

 

 

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Św. Gerardzie, nadzwyczajnymi laskami już w dzieciństwie obdarzony,
módl się za nami.
Św. Gerardzie, sług wiernych doskonały wzorze módl się za nami.
Św. Gerardzie, aniele czystości i niewinności módl się za nami.
Św. Gerardzie, serdeczny miłośniku Dzieciątka Jezusa módl się za nami.
Św. Gerardzie, przedziwny sługo Niepokalanej Dziewicy módl się za nami.
Św. Gerardzie, seraficzny czcicielu Eucharystii módl się za nami.
Św. Gerardzie, wzorze miłości bliźniego módl się za nami.
Św. Gerardzie, przykładzie prawdziwej pokory módl się za nami.
Św. Gerardzie, wzorze doskonałego posłuszeństwa módl się za nami.
Św. Gerardzie, heroicznie poddany Woli Bożej módl się za nami.
Św. Gerardzie, mistrzu życia duchownego módl się za nami.
Św. Gerardzie, postrachu szatanów módl się za nami.
Św. Gerardzie, żywicielu głodnych módl się za nami.
Św. Gerardzie, troskliwy ojcze ubogich módl się za nami.
Św. Gerardzie, miłosierny opiekunie chorych módl się za nami.
Św. Gerardzie, pocieszycielu strapionych módl się za nami.
Św. Gerardzie, szczególny opiekunie matek rodzących módl się za nami.
Św. Gerardzie, stróżu poczętych dzieci módl się za nami.
Św. Gerardzie, nieustraszony misjonarzu módl się za nami.
Św. Gerardzie, obdarzony charyzmatem nawracania grzeszników módl się za nami.
Św. Gerardzie, przesławny cudotwórco módl się za nami.
Św. Gerardzie, chlubo i podporo Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który od młodości rozpaliłeś świętego Gerarda niezwykłą miłością do Swego ukrzyżowanego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za jego przykładem stawali się żywym obrazem naszego Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patron wzywany przez kobiety mające trudność z zajściem w ciążę.

 

Litania do św. Gerarda Majella PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!