Litania do św. Genowefy z Paryża

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. GENOWEFY Z PARYŻA

 

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Św. Genowefo, od dzieciństwa napełniona Bogiem módl się za nami.
Św. Genowefo, poświęcona Chrystusowi przez św. Germana, módl się za nami.
Św. Genowefo, posłuszna Duchowi Św., módl się za nami.
Św. Genowefo, nieustraszona w gorliwości wiary, módl się za nami.
Św. Genowefo, która znalazłaś niechęć i opuszczenie, módl się za nami.
Św. Genowefo, która spędzałaś godziny na modlitwie, módl się za nami.
Św. Genowefo, której posty i modlitwa uratowały miasto, módl się za nami.
Św. Genowefo, która darzyłaś króli wymagającą przyjaźnią, módl się za nami.
Św. Genowefo, której mądrość oświecała pogan, módl się za nami.
Św. Genowefo, której roztropność prowadziła wodzów, módl się za nami.
Św. Genowefo, której czystość triumfowała nad kłamstwem, módl się za nami.
Św. Genowefo, której siła podnosiła słabnącą odwagę, módl się za nami.
Św. Genowefo, która współczułaś cierpiącym ubogim, módl się za nami.
Św. Genowefo, która nakarmiłaś cudownie biednych, módl się za nami.
Św. Genowefo, która godziłaś Boga z grzesznikami, módl się za nami.
Św. Genowefo, która przyprowadzałaś do Kościoła zagubionych, módl się za nami.
Św. Genowefo, która czytałaś w sercach, módl się za nami.
Św. Genowefo, która uzdrawiałaś chorych, módl się za nami.
Św. Genowefo, która opanowywałaś powodzie, módl się za nami.
Św. Genowefo, która ustanawiałaś pokój między wrogami, módl się za nami.
Św. Genowefo, która łagodziłaś los więźniów, módl się za nami.
Św. Genowefo, Patronko Paryża i Francji, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Święta Genowefo,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Ześlij Panie ducha inteligencji i miłości, którym napełniłeś Twoją Córkę Genowefę, abyśmy chętni do służby Tobie i starający się do Niej upodobnić, podobali się Tobie przez naszą wiarę i całe życie. Przez Chrystusa, Twojego Syna i naszego Pana, który żyje i króluje z Tobą na wieki wieków. Amen.


Patronka wzywana w chorobach zakaźnych, bólu oczu, chorych na Dur brzuszny, gorączkę, Dżumę, Trąd.

Litania do św. Genowefy z Paryża PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!