LITANIA DO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

 

 

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison;
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas;
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami;

Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami;
Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi, módl się za nami;
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej, módl się za nami;
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa, módl się za nami;
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej, módl się za nami;
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych, módl się za nami;
Święty Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony, módl się za nami;
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony, módl się za nami;
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą, módl się za nami;
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony, módl się za nami;
Święty Franciszku, miłujący pokorę, módl się za nami;
Święty Franciszku, wzorze pokuty, módl się za nami;
Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa, módl się za nami;
Święty Franciszku, krysztale czystości, módl się za nami;
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący, módl się za nami;
Święty Franciszku, patriarcho ubogich, módl się za nami;
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych, módl się za nami;
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów, módl się za nami;
Święty Franciszku, heroldzie wielkiego Króla, módl się za nami;
Święty Franciszku, pogromco szatana, módl się za nami;
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego, módl się za nami;
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej, módl się za nami;
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro, módl się za nami;
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata, módl się za nami;
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich, módl się za nami;
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących, módl się za nami;
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy, módl się za nami;
Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga, módl się za nami;
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze, módl się za nami;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie;
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie;
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty nasz Ojcze Franciszku;
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi Serafickiego Franciszka, daj nam prosimy, łaskę twoją, abyśmy za Jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


Patron chorych, bólu gardła, niewidomych, ociemniałych, chorych zakaźne.

 

Litania do św. Franciszka z Asyżu PDF

Litania do św. Franciszka z Asyżu

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do św. Franciszka z Asyżu

Koronka do św. Franciszka z Asyżu

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!