Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Franciszka Salezego

LITANIA DO ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Mario, módl się za nami.

Święty Franciszku, módl się za nami.

Święty Franciszku, naśladowco Chrystusa, módl się za nami.

Święty Franciszku, pełen darów Ducha Świętego, módl się za nami.

Święty Franciszku, do Boskiej woli się stosujący, módl się za nami.

Święty Franciszku, światło Kościoła, módl się za nami.

Święty Franciszku, obrońco wiary, módl się za nami.

Święty Franciszku, dobry pasterzu, módl się za nami.

Święty Franciszku, przykładzie pokory, módl się za nami.

Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa, módl się za nami.

Święty Franciszku, obrazie cichości, módl się za nami.

Święty Franciszku, pomocniku pokutujących, módl się za nami.

Święty Franciszku, ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Święty Franciszku, podporo ubogich, módl się za nami.

Święty Franciszku, lekarzu utrapionych, módl się za nami.

Święty Franciszku, naśladowco Apostołów, módl się za nami.

Święty Franciszku, ozdobo wyznawców, módl się za nami.

Święty Franciszku, założycielu zakonu Nawiedzenia, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże, z Twojej woli dla zbawienia ludzi święty Franciszek Salezy, biskup, stał się wszystkim dla wszystkich, spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patron głuchych.

 

Litania do św. Franciszka Salezego PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!