LITANIA DO ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO

 

 


Kyrie, eleison! Chryste, eleison! Kyrie, eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, synu ziemi hiszpańskiej, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, studencie uczelni paryskich, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, duchowy bracie Ignacego z Loyoli i Piotra Fabera, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, zdobyty dla Chrystusa przez Ćwiczenia Duchowne, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, czcicielu Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, pełen wiary w zamysły Ojca Przedwiecznego, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, zatroskany o poznanie Jednorodzonego Syna Bożego, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, wrażliwy na natchnienia Ducha Świętego, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, pragnący upodobnić się do Jezusa, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, odważny głosicielu Jezusowej Ewangelii, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, niestrudzenie udzielający sakramentów świętych, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, apostole według Serca Jezusowego, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, współzałożycielu Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, który z pierwszymi jezuitami oddałeś się do dyspozycji Papieżowi w głoszeniu Ewangelii, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, wiernie realizujący ślubowane rady ewangeliczne, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, udający się w duchu posłuszeństwa przełożonym zakonnym z posługą misyjną, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, w posłudze misyjnej całkowicie ufający Panu Bogu, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, odważnie poszukujący dusz dla Chrystusa, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, wielki misjonarzu Indii i Japonii, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, ożywiony pragnieniem ewangelizacji Chin, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, zabiegający o ulżenie uciskanym przez kolonizatorów, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, zabiegający o nauczanie ubogich i zastraszonych, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, gorliwy w trosce o zbawienie bliźnich, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, w pracy misyjnej tęskniący za towarzyszami zakonnymi rozrzuconymi po całej Europie, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, samotnie umierający u wybrzeży Chin, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, wzorze wszystkich misjonarzy, módl się za nami.

P. Módl się za nami święty Franciszku Ksawery
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnąłeś do światła Ewangelii liczne narody, daj wszystkim wiernym tę samą gorliwość w rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół cieszył się z nowych wyznawców. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen

Ulubiona modlitwa św. Franciszka Ksawerego:
Nie dla nagrody kocham Cię, mój Panie!
Lecz tak, jak Ty mnie ukochałeś, Boże, chce Ciebie serce kochać, ile może!
Tyś Król mój, Bóg mój, jedyna ostoja!
Innej pobudki nie zna miłość moja.

Modlitwa do św. Franciszka Ksawerego:
Święty Franciszku Ksawery, Ty pozwoliłeś, by w Twoim sercu płonął ogień miłości do Jezusa Chrystusa, który przemienia, wyrywa z bylejakości i otwiera przed nami nowe perspektywy działania Bożej łaski. Wypraszaj nam u Boga gotowość hojnego odpowiadania na Jego miłość do każdego z nas.

Patron wzywany w czasie epidemii, zarazy.

 

Litania do św. Franciszka Ksawerego PDF

Litania do św.

Franciszka Ksawerego

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do św. Franciszka Ksawerego

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!