Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Erazma z Fromii

LITANIA DO ŚW. ERAZMA Z FROMII

 

 

 

 


Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Erazmie, módl się za nami,
Święty Elmo, módl się za nami,
Sławny biskupie Antiochii, módl się za nami,
Pasterzu prawy i pobożny, módl się za nami,
Gorliwy kaznodziejo, módl się za nami,
Gorliwy wyznawco, módl się za nami,
Więziony i okrutnie torturowany, módl się za nami,
Cierpiący dla imienia Chrystusa, módl się za nami,
Mężnie znoszący boleści, módl się za nami,
Doświadczony cierpieniem, módl się za nami,
Uwolniony z więzienia przez św. Michała Archanioła, módl się za nami,
Wierny aż do końca, módl się za nami,
Patronie w bólach brzucha, módl się za nami,
Patronie w chorobach żołądka i jelit, módl się za nami,
Opiekunie podróżujących po morzu, módl się za nami,
Wspomożycielu w każdej potrzebie, módl się za nami,
Rozumiejący nasze cierpienia i bóle, módl się za nami,
Ucieczko nasza w boleściach, módl się za nami,
Wspierający nas w niedolach, módl się za nami,
Pośredniku możny u Boga, módl się za nami,
Święty całego świata, módl się za nami,
Chwalebny i łaskami wsławiony, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami św. Erazmie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana, Chrystusowych.
Módlmy się: Wszechmogący Boże, przykładem i modlitwą Twoich świętych otwierasz nam, słabym ludziom, drogę ku Tobie, spraw, prosimy, byśmy za wstawiennictwem i przykładem świętego Erazma pewnie podążali do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego

Pieśń do św. Erazma
1. Erazmie święty, wielki nasz Patronie
Orędowniku w życiu i przy zgonie
Od wielu wieków z nami pozostałeś
W małym kościółku wśród nas zamieszkałeś
2. Twojej opieki wierny lud Twój prosi
I szczere modły do Ciebie zanosi
A Ty je przyjmij, zanieś przed Tron Boga
Niech nas ominie każda w życiu trwoga
3. Z włoskiego kraju świętość Twa i chwała
Po całej ziemi blaskiem się rozlała
I lud barwałdzki patronem Cię nazwał
Byś nam pomagał i łaski rozdawał

 

 

 


Patron wzywany w czasie epidemii zarazy, bólu brzucha, chorób jelit, chorób wewnętrznych, chorób żołądka, Kolka, poród, skurcze

 

Litania do św. Erazma z Fromii PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!