Litania do Świętej Dymfny

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Dziewicza Matko Boża, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Matko Boża, Wspomożycielko Wiernych, módl się za nami.
Święta Dymfno, dziewico i męczennico, módl się za nami.
Święta Dymfno, dobra córko swoich rodziców, módl się za nami.
Święta Dymfno, dziecko o pięknej duszy, módl się za nami.
Święta Dymfno, uległa lekcji pobożnej matki, módl się za nami.
Święta Dymfno, posłuszna swemu spowiednikowi, módl się za nami.
Święta Dymfno, wzorze czystości, módl się za nami.
Święta Dymfno, która wybrałaś życie w ubóstwie na ziemi, by pomnożyć skarby w niebie, módl się za nami.
Święta Dymfno, która szukałaś pocieszenia we Mszy Świętej, Komunii Świętej i modlitwie, módl się za nami.
Święta Dymfno, żarliwa miłośniczko Boskiego Oblubieńca, módl się za nami.
Święta Dymfno, poświęcona Matce Bożej, módl się za nami.
Święta Dymfno, ścięta okrutnie przez swego ojca, módl się za nami.
Święta Dymfno, męczennico świętej czystości, módl się za nami.
Święta Dymfno, genialny przykładzie dla chrześcijańskiej młodzieży, módl się za nami.
Święta Dymfno, znana z wielu cudów, módl się za nami.
Święta Dymfno, chwało Irlandii i Belgii, módl się za nami.
Święta Dymfno, pełna współczucia dla tych, którzy cię potrzebują, módl się za nami.
Święta Dymfno, opiekunko wszystkich psychicznie chorych, módl się za nami.
Święta Dymfno, pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Święta Dymfno, przyjaciółko bezradnych, módl się za nami.
Święta Dymfno, opiekunko przygnębionych, módl się za nami.
Święta Dymfno, światłości tych, którzy żyją w ciemności psychicznej, módl się za nami.
Święta Dymfno, patronko cierpiących na depresję i nerwicę, módl się za nami.

Abyśmy miłowali Pana, Boga naszego z całego serca, módl się za nami.
Abyśmy nienawidzili grzechu i unikali wszystkich okazji do grzechu, módl się za nami.
Abyśmy zachowali cnotę czystości zgodnie z naszym stanem, módl się za nami.
Abyśmy częściej przystępowali do sakramentów, módl się za nami.
Abyśmy otrzymali ducha modlitwy, módl się za nami.
Abyśmy byli pokorni i posłuszni woli Bożej, módl się za nami.
Abyśmy nauczyli się mieć zaufanie do Boga w czasie naszych udręk, módl się za nami.
Abyśmy dostąpili łaski ostatecznej wytrwałości, módl się za nami.

W chwilach pokus, módl się za nami.
W czasie choroby, wojny i prześladowań, módl się za nami.
W godzinę śmierci naszej, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Dymfno,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: O Boże, dałeś Kościołowi Świętą Dymfnę jako wzór wszystkich cnót, zwłaszcza świętej czystości, i chciałeś, aby męczeństwem przypieczętowała swą wiarę, abyśmy mogli doświadczać jej wstawiennictwa, licznych cudów i czcić ją jako patronkę osób dotkniętych chorobami nerwowymi i psychicznymi, aby mogły one cieszyć się jej potężnym wstawiennictwem i ochroną i osiągnęły dzięki niej życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

LITANIA DO ŚW. DYMFNY (II)
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Dymfno, módl się za nami.
Święta Dymfno, któraś cierpiała z powodu śmierci matki, módl się za nami.
Święta Dymfno, którą ojciec chciał pojąć za żonę, módl się za nami.
Święta Dymfno, wzorze czystości, módl się za nami.
Święta Dymfno, któraś nie uległa pokusie władzy, módl się za nami.
Święta Dymfno, nadziejo cierpiących, módl się za nami.
Święta Dymfno, ucieczko strapionych, módl się za nami.
Święta Dymfno, pełniąca wolę Boga, módl się za nami.
Święta Dymfno, orędowniczko zmagających się z trudnościami psychicznymi i depresyjnymi, módl się za nami.
Święta Dymfno, pocieszycielko chorych, módl się za nami.
Święta Dymfno, czczona głównie w Belgii i Irlandii, módl się za nami.
Święta Dymfno, cierpiąca z powodu choroby ojca, módl się za nami.

Od chorób psychicznych, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od zmagań duchowych, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od depresji, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od chęci popełnienia samobójstwa, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od myśli samobójczych, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od objawów nerwicy, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od lęku, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od odrzucenia, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od niemocy działania, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od trudności w podejmowaniu decyzji, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od braku odpowiedzialności, wyzwól nas, Święta Dymfno.

O mądrych spowiedników, proszę cię, Święta Dymfno.
O rozsądnych lekarzy, proszę cię, Święta Dymfno.
O pomoc najbliższych, proszę cię, Święta Dymfno.
O ustąpienie objawów nerwicy, proszę cię, Święta Dymfno.
O wolę życia dla chorego psychicznie, proszę cię, Święta Dymfno.
O pracę nad swoimi słabościami, proszę cię, Święta Dymfno.
O radość życia, proszę cię, Święta Dymfno.
O rozsądek w działaniach, proszę cię, Święta Dymfno.
O otwarcie na wolę Bożą. proszę cię, Święta Dymfno.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Panie Boże, proszę Cię przez wstawiennictwo Świętej Dymfny, patronki chorych psychicznie i pogrążonych w depresji, wyzwól mnie z obecnego mojego stanu, bym radośnie mógł głosić Twoje święte imię. Amen.

 

Patronka wzywana w depresji, chorobach psychicznych, artretyzmie, epilepsji, przez lunatyków, obłąkanych, sparaliżowanych.

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

 

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl