LITANIA DO ŚW. DYMFNY (I)

 


Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Dziewicza Matko Boża, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Matko Boża, Wspomożycielko Wiernych, módl się za nami.
Święta Dymfno, dziewico i męczennico, módl się za nami.
Święta Dymfno, dobra córko swoich rodziców, módl się za nami.
Święta Dymfno, dziecko o pięknej duszy, módl się za nami.
Święta Dymfno, uległa lekcji pobożnej matki, módl się za nami.
Święta Dymfno, posłuszna swemu spowiednikowi, módl się za nami.
Święta Dymfno, wzorze czystości, módl się za nami.
Święta Dymfno, która wybrałaś życie w ubóstwie na ziemi, by pomnożyć skarby w niebie, módl się za nami.
Święta Dymfno, która szukałaś pocieszenia we Mszy Świętej, Komunii Świętej i modlitwie, módl się za nami.
Święta Dymfno, żarliwa miłośniczko Boskiego Oblubieńca, módl się za nami.
Święta Dymfno, poświęcona Matce Bożej, módl się za nami.
Święta Dymfno, ścięta okrutnie przez swego ojca, módl się za nami.
Święta Dymfno, męczennico świętej czystości, módl się za nami.
Święta Dymfno, genialny przykładzie dla chrześcijańskiej młodzieży, módl się za nami.
Święta Dymfno, znana z wielu cudów, módl się za nami.
Święta Dymfno, chwało Irlandii i Belgii, módl się za nami.
Święta Dymfno, pełna współczucia dla tych, którzy cię potrzebują, módl się za nami.
Święta Dymfno, opiekunko wszystkich psychicznie chorych, módl się za nami.
Święta Dymfno, pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Święta Dymfno, przyjaciółko bezradnych, módl się za nami.
Święta Dymfno, opiekunko przygnębionych, módl się za nami.
Święta Dymfno, światłości tych, którzy żyją w ciemności psychicznej, módl się za nami.
Święta Dymfno, patronko cierpiących na depresję i nerwicę, módl się za nami.

Abyśmy miłowali Pana, Boga naszego z całego serca, módl się za nami.
Abyśmy nienawidzili grzechu i unikali wszystkich okazji do grzechu, módl się za nami.
Abyśmy zachowali cnotę czystości zgodnie z naszym stanem, módl się za nami.
Abyśmy częściej przystępowali do sakramentów, módl się za nami.
Abyśmy otrzymali ducha modlitwy, módl się za nami.
Abyśmy byli pokorni i posłuszni woli Bożej, módl się za nami.
Abyśmy nauczyli się mieć zaufanie do Boga w czasie naszych udręk, módl się za nami.
Abyśmy dostąpili łaski ostatecznej wytrwałości, módl się za nami.

W chwilach pokus, módl się za nami.
W czasie choroby, wojny i prześladowań, módl się za nami.
W godzinę śmierci naszej, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Dymfno,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: O Boże, dałeś Kościołowi Świętą Dymfnę jako wzór wszystkich cnót, zwłaszcza świętej czystości, i chciałeś, aby męczeństwem przypieczętowała swą wiarę, abyśmy mogli doświadczać jej wstawiennictwa, licznych cudów i czcić ją jako patronkę osób dotkniętych chorobami nerwowymi i psychicznymi, aby mogły one cieszyć się jej potężnym wstawiennictwem i ochroną i osiągnęły dzięki niej życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

LITANIA DO ŚW. DYMFNY (II)
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Dymfno, módl się za nami.
Święta Dymfno, któraś cierpiała z powodu śmierci matki, módl się za nami.
Święta Dymfno, którą ojciec chciał pojąć za żonę, módl się za nami.
Święta Dymfno, wzorze czystości, módl się za nami.
Święta Dymfno, któraś nie uległa pokusie władzy, módl się za nami.
Święta Dymfno, nadziejo cierpiących, módl się za nami.
Święta Dymfno, ucieczko strapionych, módl się za nami.
Święta Dymfno, pełniąca wolę Boga, módl się za nami.
Święta Dymfno, orędowniczko zmagających się z trudnościami psychicznymi i depresyjnymi, módl się za nami.
Święta Dymfno, pocieszycielko chorych, módl się za nami.
Święta Dymfno, czczona głównie w Belgii i Irlandii, módl się za nami.
Święta Dymfno, cierpiąca z powodu choroby ojca, módl się za nami.

Od chorób psychicznych, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od zmagań duchowych, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od depresji, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od chęci popełnienia samobójstwa, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od myśli samobójczych, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od objawów nerwicy, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od lęku, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od odrzucenia, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od niemocy działania, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od trudności w podejmowaniu decyzji, wyzwól nas, Święta Dymfno.
Od braku odpowiedzialności, wyzwól nas, Święta Dymfno.

O mądrych spowiedników, proszę cię, Święta Dymfno.
O rozsądnych lekarzy, proszę cię, Święta Dymfno.
O pomoc najbliższych, proszę cię, Święta Dymfno.
O ustąpienie objawów nerwicy, proszę cię, Święta Dymfno.
O wolę życia dla chorego psychicznie, proszę cię, Święta Dymfno.
O pracę nad swoimi słabościami, proszę cię, Święta Dymfno.
O radość życia, proszę cię, Święta Dymfno.
O rozsądek w działaniach, proszę cię, Święta Dymfno.
O otwarcie na wolę Bożą. proszę cię, Święta Dymfno.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Panie Boże, proszę Cię przez wstawiennictwo Świętej Dymfny, patronki chorych psychicznie i pogrążonych w depresji, wyzwól mnie z obecnego mojego stanu, bym radośnie mógł głosić Twoje święte imię. Amen.

 

Patronka wzywana w Depresji, chorobach psychicznych, Artretyzmie, Epilepsji, przez Lunatyków, obłąkanych, sparaliżowanych.

 

Litania do św. Dymfny PDF

Litania do

św. Dymfny

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do

św. Dymfny

Różaniec do

św. Dymfny

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!