Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela

Koronka do św. Charbela

LITANIA DO ŚW. CHARBELA MISTYKA I PUSTELNIKA
CUDOTWÓRCY, UZDROWICIELA ZE WSCHODU

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.
Święty Charbelu, módl się za nami.
Święty Charbelu, żyjący Cudzie Boga, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Bohaterze pobożności, Miłości i Wiary, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, lekarstwo uzdrawiające dusze i ciało, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, hojny Dawco, przepełniający wszystko, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Pustelniku zdumiewającymi cudami słynący, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Baranku pokorny z sercem pełnym współczucia, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Aromacie drogocenny przenikający świat, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Wielki Sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, hojny Dawco napełniający błogosławieństwami Stworzenia, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Światło Oświecające Kościół Boży, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, wdzięczny Powierniku wysłuchujący próśb Wiernych, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Niewinny i Posłuszny ponad wszelką chwalę, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Głosie wołający i budzący sumienia, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Aniele w naturze człowieka, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, bezcenny Klejnocie Zakonów, umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, Skarbie nasz i wieczna chlubo, umocnij naszą wiarę.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

P. Módl się za nami św. Charbelu, wielki Pustelniku Boga
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się: Boże, Ty św. Charbela kapłana i pustelnika porwałeś i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im Miłosierdzie.
Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się. Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie św. Charbela wzór jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski, o którą Cię prosimy (wymienić łaskę, o którą prosimy). Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Mistyk i pustelnik cudotwórca, uzdrowiciel ze wschodu.
 

Zamów bezpłatnie

olej św. Charbela

Litania do św. Charbela PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!