Wesprzyj Portal

 

nr konta do wpłat

Bank PKO BP

Adam Kaźmierczak

PL89102054020000040200459206

 

Portal bzz24.pl obecnie jest w przebudowie graficznej 
serdecznie zapraszam do zwiedzania placu budowy pod adresem:
 https://bzz24mobile.pl/ oraz proszę o wysyłanie ewentualnych uwag lub sugestii na e-mail Adam.Kazmierczak@bzz24.pl 
Serdecznie pozdrawiam Adam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum. Szkołę podstawową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno:  matematyka 100%,  język angielski 98%, język polski 84 %. Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą i realizację jego marzeń wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281 Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

Odbiorca:

 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Litania do św. Cecylii

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. CECYLII

 

 

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święta Cecylio, módl się za nami.
Święta Cecylio, roztropna dziewico, módl się za nami.
Święta Cecylio, o sercu płonącym ogniem Bożej miłości, módl się za nami.
Święta Cecylio, apostołko pełna miłości i gorliwości bliźniego, módl się za nami.
Święta Cecylio, któraś nawróciła swego małżonka i wyjednałaś dla niego koronę męczeństwa, módl się za nami.
Święta Cecylio, któraś swą mową obronną poruszyła serca pogan i doprowadziła ich do poznania prawdziwego Kościoła, módl się za nami.
Święta Cecylio, widząca nieustannie Anioła Stróża u swego boku, módl się za nami.
Święta Cecylio, której dane było dołączyć swój głos do harmonii niebiańskiego chóru dziewic, módl się za nami.
Święta Cecylio, oddająca chwałę Jezusowi swymi melodiami, módl się za nami.
Święta Cecylio, jaśniejąca męczennico Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Święta Cecylio, cierpiąca przez trzy dni najokrutniejsze męki, módl się za nami.
Święta Cecylio, pocieszenie strapionych, módl się za nami.
Święta Cecylio, opiekunko wszystkich, którzy Cię wzywają, módl się za nami.
Święta Cecylio, patronko muzyki kościelnej, módl się za nami.
Święta Cecylio, patronko świętych kantorów, organistów, scholi i chórów kościelnych, módl się za nami.
Święta Cecylio, patronko i pośredniczko wszystkich śpiewaków, muzyków, kompozytorów, autorów, i studentów, módl się za nami.

Pozdrawiamy ciebie, o święta Dziewico, która przelałaś krew swoją w obronie wiary w Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Bóg wywyższył świętą Cecylię.
W: I chwałą ukoronował jej cnoty.

Módlmy się: O Boże Przedwieczny, który raczyłeś dać nam w osobie świętej Cecylii potężną opiekunkę, dozwól, abyśmy tak jak ona po spędzeniu naszych dni w wierze, niewinności i świętości, mogli osiągnąć krainę zbawienia wiecznego, gdzie wspólnie z nią będziemy mogli Cię chwalić i błogosławić na wieki wieków. Amen.

 

Patronka Niewidomych.

Litania do św. Cecylii PDF

Nowenna do św. Cecylii

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!