Wspomóż wydanie Modlitewnika dla więźniów

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 10zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 5zł!!!

Strona główna

Święci Patroni w chorobach Menu

Litania do św. Burcharda z Würzburga

LITANIA DO ŚW. BURCHARDA Z WÜRZBURGA, BISKUPA.

 

 

 

 

 

 

Kyrie eleison; Chryste eleison; Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas; Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Matko Boża Współodkupicielko świata, módl się za nami.

Matko Bolesna, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Święty Ekspedycie, módl się za nami.

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami.

Święta Rito, módl się za nami.

Święty Józefie, Pocieszycielu wszystkich strapionych i w nędzy będących, módl się za nami.

 

Wszyscy święci Aniołowie Stróżowie i wszystkie Chóry anielskie, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy i Wyznawcy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Biskupi i Doktorzy Kościoła, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Kapłani i Diakoni, módlcie się za nami.

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami.

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy święci wybrani Wspomożyciele, módlcie się za nami.

 

Święty Burchardzie z Würzburga biskupie, módl się za nami.

Święty Burchardzie, godny Synu królestwa angielskiego, módl się za nami.

Święty Burchardzie, ozdobo Würzburga we Frankonii, módl się za nami.

Święty Burchardzie, najbliższy współpracowniku św. Bonifacego Winfrida, módl się za nami.

Święty Burchardzie, którego św. Bonifacy Winfrid wyświęcił na pierwszego biskupa Würzburga, módl się za nami.

Święty Burchardzie, budowniczy Katedry Zbawiciela w Würzburgu, gdzie spoczywają relikwie apostoła Frankonii męczennika św. Kiliana, módl się za nami.

Święty Burchardzie, uczestniku Concilium Germanicum, módl się za nami.

Święty Burchardzie, członku ogólnofrankońskiego synodu w Estiennes, módl się za nami.

Święty Burchardzie, gorliwie oddający się nauczaniu biskupie, módl się za nami.

Święty Burchardzie, z Apostolską gorliwością jako sługa Chrystusa głoszący naukę Zbawiciela między wiernymi, módl się za nami.

Święty Burchardzie, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, módl się za nami.

Święty Burchardzie, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami.

Święty Burchardzie, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający, módl się za nami.

Święty Burchardzie, Głosie wołający i budzący sumienia, módl się za nami.

Święty Burchardzie, wskazujący drogę do Prawdy, módl się za nami.

Święty Burchardzie, przyjmujący ciężar posługi, módl się za nami.

Święty Burchardzie, przykładzie siły i wytrwałości, módl się za nami.

Święty Burchardzie, który zwalczasz bezbożność świata, módl się za nami.

Święty Burchardzie, gorliwy wyznawco, módl się za nami.

Święty Burchardzie, prawdziwy przyjacielu Chrystusa, módl się za nami.

Święty Burchardzie, wierny sługo Boży, módl się za nami.

Święty Burchardzie, w obronie wiary świętej śmiało występujący, módl się za nami.

Święty Burchardzie, przykładem życia chrześcijańskiego będący, módl się za nami.

Święty Burchardzie, zamku warowny Kościoła we Frankonii, módl się za nami.

Święty Burchardzie, kasztel płonąca gorącą miłością, módl się za nami

Święty Burchardzie, twierdzo zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi, módl się za nami.

Święty Burchardzie, mocny prawdziwą wiarą, módl się za nami.

Święty Burchardzie, wytrwały niezłomną nadzieją, módl się za nami.

Święty Burchardzie, trwały w miłości do Chrystusa Pana, módl się za nami.

Święty Burchardzie, mocą Bożą wzmocniony, módl się za nami.

Święty Burchardzie, udoskonalony w cnotach, módl się za nami.

Święty Burchardzie, wzorze życia świętego, módl się za nami.

Święty Burchardzie, wzorze miłość i pobożność, módl się za nami.

Święty Burchardzie, wzorze pokory, módl się za nami.

Święty Burchardzie, wzorze bojaźni Bożej, módl się za nami.

Święty Burchardzie, wzorze skromności, módl się za nami.

Święty Burchardzie, wzorze cnoty czystości, módl się za nami.

Święty Burchardzie, wzorze łagodności i cierpliwości, módl się za nami.

Święty Burchardzie, wzorze pełnienia woli Bożej, módl się za nami.

Święty Burchardzie, hojny jałmużniku dóbr duchowych i materialnych, módl się za nami.

Święty Burchardzie, miłośniku czystości, módl się za nami.

Święty Burchardzie, narodzony dla nieba w wapiennej grocie w Homburgu w Bawarii, podczas odpoczynku w podróży pasterskiej, módl się za nami.

Święty Burchardzie, założycielu klasztoru św. Andrzeja w Würzburgu, gdzie po uroczystej procesji spoczywają do dziś Twoje doczesne szczątki, módl się za nami.

Święty Burchardzie pochowany w klasztorze św. Andrzeja, który od tamtego czasu wraz z kościołem w Würzburgu otrzymały Twój patronat, módl się za nami.

Święty Burchardzie, silna nadziejo upadających i zrozpaczonych, módl się za nami.

Święty Burchardzie, umocnienie chorych i cierpiących, módl się za nami.

Święty Burchardzie, któryś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufał, módl się za nami.

Święty Burchardzie, któryś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpił, módl się za nami.

Święty Burchardzie, patronie osób cierpiących na reumatyzm, módl się za nami.

Święty Burchardzie, patronie chorych na zapalenie stawów i nerek, módl się za nami.

Święty Burchardzie, patronie wzywany z powodu kamieni nerkowych, módl się za nami.

Święty Burchardzie, patronie broniący cierpiących na bóle krzyża, nóg i rąk, módl się za nami.

Święty Burchardzie, wspaniałymi cudami wsławiony, módl się za nami.

Święty Burchardzie, przykładzie ofiarnej służby, módl się za nami.

Święty Burchardzie, Orędowniku możny nasz u Tronu Bożego, módl się za nami.

 

Abyśmy z grzechów naszych powstali, módl się za nami.

Abyśmy szczerze pokutowali, módl się za nami.

Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli, módl się za nami.

Abyśmy w cnocie postępowali, módl się za nami.

Abyśmy w jedności i zgodzie żyli, módl się za nami.

Abyśmy w wierze niezachwianie trwali, módl się za nami.

Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli, módl się za nami.

Abyśmy nigdy w rozpacz nie wpadli, módl się za nami.

Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali, módl się za nami.

Abyśmy sami od jedności Kościoła Katolickiego nie odstąpili, módl się za nami.

Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli, módl się za nami.

Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli, módl się za nami.

 

Abyśmy siebie samych zaprzeć się umieli, uproś nam Święty Burchardzie.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana, uproś nam Święty Burchardzie.

Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli, uproś nam Święty Burchardzie.

Abyśmy umieli zdać się na wolę Bożą, uproś nam Święty Burchardzie.

Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli, uproś nam Święty Burchardzie.

Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali, uproś nam Święty Burchardzie.

Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały, uproś nam Święty Burchardzie.

Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali, uproś nam Święty Burchardzie.

Abyśmy bliźnich naszych w Bogu miłowali, uproś nam Święty Burchardzie.

Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej Ojczyźnie wzbudzić raczył, uproś nam Święty Burchardzie.

 

 

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,

 

Módlmy się: Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Burcharda, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w jego chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do prywatnego odmawiania według uznania, utworzona na podstawie mapy świętych z strony https://bzz24.pl/, litanii do: Czternastu Świętych Wspomożycieli; św. Rity z Cascia; św. Judy Tadeusza; św. Medarda z Noyon; życiorysu i modlitwy do św. Burcharda z Würzburga ze strony www.imiona.net.pl.

 

Autor: Adam Kaźmierczak 30.10. A.D. 2021

 

Patron w bólu: kręgosłupa, krzyża, nerek, nóg, rąk, stawów; chorobach: nerek, nóg, rąk, stawów; Kamicy, Reumatyzmu.  

 

 

Litania do św. Burcharda z Würzburga PDF