Strona Główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. BONIFACEGO Z TARSU

 

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Św. Bonifacy, módl się za nami.

Św. Bonifacy, posłuszny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami.

Św. Bonifacy, przykładzie nawrócenia, módl się za nami.

Św. Bonifacy, wzorze pokuty, módl się za nami.

Św. Bonifacy, duchem misyjnym przepełniony, módl się za nami.

Św. Bonifacy, troską o nawrócenie braci prowadzony, módl się za nami.

Św. Bonifacy, nieustraszony wyznawco Chrystusa, módl się za nami.

Św. Bonifacy, niesprawiedliwy wyrok z pokorą przyjmujący, módl się za nami.

Św. Bonifacy, wzorze wytrwałości w męczeństwie, módl się za nami.

Św. Bonifacy, męczenniku Chrystusowy, módl się za nami.

Św. Bonifacy, w swych szczątkach w Rzymie uczczony, módl się za nami.

Św. Bonifacy, w swych relikwiach do Polski sprowadzony, módl się za nami.

Św. Bonifacy, chlubo kościoła czerniakowskiego, módl się za nami.

Św. Bonifacy, patronie kasjerów, bankierów i finansistów, módl się za nami.

Św. Bonifacy, w różnorakich sprawach orędowniku, módl się za nami.

 

Panie, przez zasługi św. Bonifacego, zmiłuj się nad nami.

Przez jego gorliwość misyjną, zmiłuj się nad nami.

Przez jego miłość ku Tobie, zmiłuj się nad nami.

Przez jego stałość w wierze, zmiłuj się nad nami.

Przez jego męstwo, zmiłuj się nad nami.

Przez jego śmierć męczeńską, zmiłuj się nad nami.

 

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas zachował od zaniedbania Twoich natchnień, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś w nas ducha pokuty pobudzał, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas miłością Twoją rozpalał, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas w znoszeniu umartwień umacniał, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas w wierności Tobie utwierdzał, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas w potrzebach naszych wspomagał, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas w godzinę śmierci nie opuszczał, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

P: Módl się za nami św. Bonifacy

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie, niech ludowi Twemu pomoże ustawiczne wstawiennictwo św. Bonifacego, męczennika i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym weseli wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Patron alkoholików

Litania do św. Bonifacego z Tarsu PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!

Litania do św. Bonifacego z Tarsu