Litania do św. Bernardyna ze Sieny

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY

 

 

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami.

Boże, Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami.

Święty Bernardynie, wierny naśladowco świętego Franciszka, módl się za nami.

Święty Bernardynie, pełen czci i miłości dla Imienia Jezus, módl się za nami.

Święty Bernardynie, dla Imienia Jezus gotowy oddać życie, módl się za nami.

Święty Bernardynie, zachwycony pięknem człowieczeństwa Chrystusa, módl się za nami.

Święty Bernardynie, sługo dobry i wierny Chrystusa ubogiego, módl się za nami.

Święty Bernardynie, wytrwały na modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego, módl się za nami.

Święty Bernardynie, gorliwy reformatorze swego zakonu, módl się za nami.

Święty Bernardynie, przykładzie świętości zakonnej, módl się za nami.

Święty Bernardynie, wzorze ubóstwa, módl się za nami.

Święty Bernardynie, przykładzie pokory i zapomnienia o sobie, módl się za nami.

Święty Bernardynie, heroldzie sprawiedliwości społecznej, módl się za nami.

Święty Bernardynie, walczący z lichwą i wyzyskiem ubogich, módl się za nami.

Święty Bernardynie, niedościgniony kaznodziejo, módl się za nami.

Święty Bernardynie, mądry przewodniku dusz, módl się za nami.

Święty Bernardynie, budowniczy pokoju wśród zwaśnionych, módl się za nami.

Święty Bernardynie, stróżu jedności małżeństw, módl się za nami.

Święty Bernardynie, pociągający młodych do służby Bożej, módl się za nami.

Święty Bernardynie, rzeczniku zjednoczenia z Kościołem wschodnim, módl się za nami.

Święty Bernardynie, chlubo zakonu franciszkańskiego, módl się za nami.

Święty Bernardynie, doktorze kościoła, módl się za nami.

Święty Bernardynie, nasz wspomożycielu, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Niech na Imię Jezusa zegnie się każde kolano,

A każdy język wyzna: Panem jest Jezus.

 

Módlmy się:

Boże nasz Stwórco i Zbawicielu, Ty sprawiłeś, że święty Bernardyn ze Sieny umiłował święte człowieczeństwo Twojego Syna i dla chwały Jego Imienia postanowił ofiarować swe życie, prosimy, udziel nam łaski, abyśmy , idąc za jego przykładem, wielbili Święte Imię Twoje słowami i czynami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patron w chorobach: gardła, klatki piersiowej, piersi, płuc; Czkawce, Hazardzistów, krwawiących.

LITANIA DO ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!