Powrót do strony głównej

Święci Patroni w chorobach

LITANIA DO ŚW. BERNARDA Z CLAIRVAUX

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Maryjo, wzorze zakonnej doskonałości, módl się za nami.
Święty Bernardzie, do służby Bożej powołany, módl się za nami.
Święty Bernardzie, przez rodziców Bogu ofiarowany, módl się za nami.
Święty Bernardzie, całym sercem i duszą Bogu oddany, módl się za nami.
Święty Bernardzie, sławny synu Burgundii, módl się za nami.
Święty Bernardzie, ozdobo Jasnej Doliny, módl się za nami.
Święty Bernardzie, nauczycielu Miłości Bożej, módl się za nami.
Święty Bernardzie, czcicielu Człowieczeństwa Chrystusowego, módl się za nami.
Święty Bernardzie, gorący miłośniku Ukrzyżowanego, módl się za nami.
Święty Bernardzie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Święty Bernardzie, w ranach Zbawiciela zatopiony, módl się za nami.
Święty Bernardzie, działaniu Ducha Świętego posłuszny, módl się za nami.
Święty Bernardzie, modlitwie szczerze oddany, módl się za nami.
Święty Bernardzie, w Piśmie Świętym rozmiłowany, módl się za nami.
Święty Bernardzie, natchniony piewco Maryi Dziewicy, módl się za nami.
Święty Bernardzie, wielki orędowniku u Matki Najświętszej, módl się za nami.
Święty Bernardzie, dzielny obrońco Stolicy Apostolskiej, módl się za nami.
Święty Bernardzie, potężna Kolumno Kościoła Bożego, módl się za nami.
Święty Bernardzie, nieustraszony Stróżu jedności Kościoła Chrystusowego, módl się za nami.
Święty Bernardzie, Doktorze Kościoła Powszechnego, módl się za nami.
Święty Bernardzie, roztropny doradco sprawujących władzę, módl się za nami.
Święty Bernardzie, gorliwy pojednawco skłóconych, módl się za nami.
Święty Bernardzie, mężny strażniku wiary katolickiej, módl się za nami.
Święty Bernardzie, płomienny kaznodziejo, módl się za nami.
Święty Bernardzie, pewny przewodniku do nieba, módl się za nami.
Święty Bernardzie, żywy wzorze cnót zakonnych, módl się za nami.
Święty Bernardzie, chlubo życia poświęconego Bogu, módl się za nami.
Święty Bernardzie, chwalebny przykładzie skromności, módl się za nami.
Święty Bernardzie, miłośniku umartwienia, módl się za nami.
Święty Bernardzie, budzicielu powołań do służby Bożej, módl się za nami.
Święty Bernardzie, rozkrzewicielu zakonu cysterskiego, módl się za nami.
Święty Bernardzie, lekarzu chorych na duszy i ciele, módl się za nami.
Święty Bernardzie, możny pośredniku u Boga, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami święty Bernardzie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Ojcze nasz najlepszy, który dozwalasz nam czcić i wychwalać zasługi św. Bernarda, daj nam naśladować jego cnoty i dostąpić obfitości Twoich łask, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Patron chorych dzieci i osób opętanych.

 

Powrót do strony głównej

Święci Patroni w chorobach

Powrót do strony głównej

Święci Patroni w chorobach

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Bernarda z Clairvaux

Litania do św. Bernarda z Clairvaux PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!