LITANIA DO ŚW. BENEDYKTA Z NURSJI

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Benedykcie z Nursji, módl się za nami.
Potomku Błogosławiony znakomitego rodu, módl się za nami.
Dziedzicu Królestwa Niebieskiego, obiecanego ubogim, módl się za nami.
Przyjacielu uczącej się młodzieży, módl się za nami.
Przewodniku szukających Boga, módl się za nami.
Pokutniku nie wątpiący w miłosierdzie Boże, módl się za nami.
Pustelniku z Subiaco, módl się za nami.
Bojowniku zwycięski w walce z pożądliwością ciała, módl się za nami.
Miłośniku ciszy nieskażonego środowiska, módl się za nami.
Budowniczy klasztorów, wspólnot świętego życia, módl się za nami.
Czytelniku gorliwy ksiąg świętych, módl się za nami.
Ojcze pokorny rodziny monastycznej, módl się za nami.
Głosicielu prawdy ewangelicznej i miłości, módl się za nami.
Opacie z Cassino, nie zwyciężony przez złe duchy, módl się za nami.
Nauczycielu Służby Bożej, módl się za nami.
Patriarcho mnichów wielbiących Boga, módl się za nami.
Mistrzu doskonałej pobożności, chwalący Boga we wszystkim, módl się za nami.
Patronie liturgicznej służby ołtarza, módl się za nami.
Wodzu walczący z mocami ciemności, módl się za nami.
Apostole pokoju Bożego, módl się za nami.
Krzewicielu chrześcijańskiej kultury, módl się za nami.
Natchnienie artystów i sztuki sakralnej, módl się za nami.
Obrońco ładu społecznego i godności człowieka, módl się za nami.
Orędowniku pokrzywdzonych i prześladowanych, módl się za nami.
Naśladowco Chrystusa posłusznego Ojcu, módl się za nami.
Przełożony uczący własnym przykładem, módl się za nami.
Sługo Chrystusa, przyjmujący gości, ubogich i chorych, módl się za nami.
Bohaterze wytrwałej cierpliwości w spokojnym działaniu, módl się za nami.
Prawodawco reguły życia chrześcijańskiego w duchu Ewangelii, módl się za nami.
Stróżu roztropny karności zakonnej, módl się za nami.
Zdobywco szczytów doskonałości, módl się za nami.
Pocieszycielu umierających w jedności z Chrystusem, módl się za nami.
Patronie Europy zjednoczonej w Chrystusie, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módlmy się:
Boże, Ty świętego Benedykta, opata, ustanowiłeś wybornym mistrzem szkoły, w której uczymy się służyć Tobie, spraw prosimy, abyśmy biegli do nieba drogą Twoich przykazań, z sercem rozszerzonym miłością, ponad którą nic nie ma większego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Patron wzywany przez chorych na: Różę, Chrypkę, Kamicę, przez konających, otrutych, przy zatruciach, gorączce.

 

Litania do św. Benedykta z Nursji PDF

Litania do Św. Benedykta z Nursji

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Nowenna do św. Benedykta z Nursji

Koronki do Św. Benedykta z Nursji

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!