Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Barbary z Nikomedii

LITANIA DO ŚW. BARBARY Z NIKOMEDII

 

 


Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święta Maryjo, Królowo Dziewic, módl się za nami.
Święta Maryjo, nasza Matko i opiekunko w potrzebie, módl się za nami.
Święta Barbaro, Poświęcająca wszystko dla Chrystusa, módl się za nami.
Święta Barbaro, Wybierająca dziewictwo wbrew woli otoczenia, módl się za nami.
Święta Barbaro, Odrzucająca pokusy świata dla Miłości Bożej, módl się za nami.
Święta Barbaro, Szukająca wytrwale nauki Ewangelii, módl się za nami
Święta Barbaro, Uwięziona za miłość do Chrystusa, módl się za nami.
Święta Barbaro, Wielbiąca Najświętszy Sakrament, módl się za nami.
Święta Barbaro, Pełna pokory i prawdy Bożej, módl się za nami.
Święta Barbaro, Wytrwała w samotności więzienia, módl się za nami.
Święta Barbaro, Skazana za wierność Chrystusowi, módl się za nami.
Święta Barbaro, Przyjmująca publiczne znieważanie na wzór Pana, módl się za nami.
Święta Barbaro, Niezłomna pośród okrutnych tortur, módl się za nami.
Święta Barbaro, Niezachwiana w chwili męczeństwa, módl się za nami.
Święta Barbaro, Patronko niebezpiecznych zawodów, otocz nas Swoją opieką.
Święta Barbaro, Opiekunko zagrożonych utratą życia, otocz nas Swoją opieką.
Święta Barbaro, Wzorze czystości serca, otocz nas Swoją opieką.
Święta Barbaro, Obrono przez żywiołami, otocz nas Swoją opieką.
Święta Barbaro, Patronko dobrej śmierci, otocz nas Swoją opieką.
Święta Barbaro, Nasza Święta Wspomożycielko, otocz nas Swoją opieką.
Święta Barbaro, przed wypadkami w naszej trudnej pracy, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed nieszczęściem od żywiołów ognia i wody, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed skutkami kataklizmów, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed niewinnym uwięzieniem, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed ciężkim grzechem, zwłaszcza nieczystym, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed prześladowaniem za wiarę, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed chwiejnością i słabością w wierze, ustrzeż nas.
Święta Barbaro, przed nagłą śmiercią bez sakramentów świętych, ustrzeż nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Święta Barbaro.
W: Abyśmy się stali wiernymi dziećmi Chrystusa.

Boże nasz Ojcze, źródło wszelkiego Dobra i Piękna, Ty dałeś nam Świętą Barbarę za orędowniczkę, wzór niezłomnej wiary, bezgranicznej ufności i miłości Boga aż do heroicznego męczeństwa. Spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem wiernie trwali przy Chrystusie, odważnie przyjmowali wzgardę i prześladowania ze strony świata, a wszystkie nasze nadzieje kierowali ku Twojemu Synowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
ŁMJ.

 

Patronka wzywana w czasie epidemii zarazy, Dżumy, przez konających.

 

Litania do św. Barbary z Nikomedii PDF

Nowenna do św. Barbary z Nikomedii

Koronka do św. Barbary z Nikomedii

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!