LITANIA DO ŚW. AUGUSTYNA Z HIPPONY

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święty Ojcze Augustynie, ubłagaj nam Serce Boskie.

Synu pobożnych łez świętej Moniki, ubłagaj nam Serce Boskie.

Ojcze i założycielu zakonu pustelników, ubłagaj nam Serce Boskie.

Wybrane światło Doktorów, ubłagaj nam Serce Boskie.

Gorliwie studiujący Pismo Święte, ubłagaj nam Serce Boskie.

Nauczycielu teologów, ubłagaj nam Serce Boskie.

Wzorze apostolskiego życia, ubłagaj nam Serce Boskie.

Sławny głosicielu słowa Bożego, ubłagaj nam Serce Boskie.

Obrońco wiary, ubłagaj nam Serce Boskie.

Zraniony miłością Chrystusową, ubłagaj nam Serce Boskie.

Biskupie wielkiej pokory i litości, ubłagaj nam Serce Boskie.

Światło rozpraszające ciemności błędów, ubłagaj nam Serce Boskie.

Źródło boskiej wymowy, ubłagaj nam Serce Boskie.

Ojcze wielu zakonów żyjących pod twoją regułą, ubłagaj nam Serce Boskie.

Łaskawy obrońco uciekających się do ciebie, ubłagaj nam Serce Boskie.

Pociecho ubogich i utrapionych, ubłagaj nam Serce Boskie.

Przez przedziwne twoje nawrócenie, ubłagaj nam Serce Boskie.

Przez miłość, którą pałałeś w obronie wiary, ubłagaj nam Serce Boskie.

Przez twoje prace, którymi wspierałeś Kościół, ubłagaj nam Serce Boskie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami św. Augustynie z Hippony

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Módlmy się: Boże, Pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patron chorych na oczy.

 

Litania do św. Augustyna z Hippony PDF

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

Litania do św. Augustyna z Hippony

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!