Powrót do strony głównej

Święci Patroni w chorobach

Wspomóż wydanie Modlitewnika dla więźniów

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 10zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 5zł!!!

LITANIA DO ŚW. ANNY MATKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Anno, módl się za nami.
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego, módl się za nami.
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, módl się za nami.
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego, módl się za nami.
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, módl się za nami.
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej, módl się za nami.
Święta Anno, miłością Bożą pałająca, módl się za nami.
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast, módl się za nami.
Święta Anno, przykładzie wiernych żon, módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wszystkich matek, módl się za nami.
Święta Anno, cicha i pokorna, módl się za nami.
Święta Anno, Matko sprawiedliwa, módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga, módl się za nami.
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, módl się za nami.
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości, módl się za nami.
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, módl się za nami.
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, módl się za nami.
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych, módl się za nami.
Święta Anno, obrono sierot i wdów, módl się za nami.
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, módl się za nami.
Święta Anno, ucieczko błądzących, módl się za nami.
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, módl się za nami.
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga, módl się za nami.

Prosimy Cię, święta Anno:

Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, wysłuchaj nas święta Anno.
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, wysłuchaj nas święta Anno.
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, wysłuchaj nas święta Anno.
Abyś podróżujących od wypadków zachowała, wysłuchaj nas święta Anno.
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, wysłuchaj nas święta Anno.
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, wysłuchaj nas święta Anno.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami, święta Anno,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Patronka pomagająca w bezpłodności

Litania do św. Anny Matki Najświętszej Maryi Panny

Litania do św. Anny Matki Najświętszej Maryi Panny PDF

Powrót do strony głównej

Święci Patroni w chorobach

Litania do św. Anny Matki Najświętszej Maryi Panny

Nowenna do św. Anny matki Najświętszej Maryi Panny