Litania do św. Andrzeja Apostoła

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
 

 


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.
Święty Andrzeju, chwalebny Apostole, módl się za nami.
Święty Andrzeju, pierwszy powołany, módl się za nami.
Święty Andrzeju, bracie św. Piotra, módl się za nami.
Święty Andrzeju, gorliwy wyznawco, módl się za nami.
Święty Andrzeju, prawdziwy przyjacielu Chrystusa, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wierny sługo Boży, módl się za nami.
Święty Andrzeju, na opowiadanie Ewangelii powołany, módl się za nami.
Święty Andrzeju, pierwszy z apostołów, którzy spotkali Jezusa, módl się za nami.
Święty Andrzeju, pierwszy człowieku, który uwierzył w Jezusa jako Mesjasza i tę wiarę zwiastował innym, módl się za nami.
Święty Andrzeju, któryś przyprowadził brata do Jezusa, módl się za nami.
Święty Andrzeju, który przywiodłeś brata do Mistrza, bo rozpoznałeś w Nim życie, módl się za nami.
Święty Andrzeju, któryś ogłosił Piotrowi radosną nowinę: „Znaleźliśmy Mesjasza.”, módl się za nami.
Święty Andrzeju, któryś pozostał u Jezusa i nauczył się wiele, módl się za nami.
Święty Andrzeju, niegdyś rybaku, a teraz dusz apostole, módl się za nami.
Święty Andrzeju, nauczycielu i przewodniku Kościoła, módl się za nami.
Święty Andrzeju, bracie rodzony Piotra i równy w śmierci sposobie, módl się za nami.
Święty Andrzeju, głosicielu Ewangelii i pasterzu Kościoła, módl się za nami.
Święty Andrzeju, jeden z dwóch uczniów św. Jana Chrzciciela, którzy pierwsi poszli za Chrystusem, módl się za nami.
Święty Andrzeju, mężu błogosławiony, nauczający i rządzący w Kościele, módl się za nami.
Święty Andrzeju, niech Twoja sieć nas wyłowi z burzliwych świata odmętów, módl się za nami.
Święty Andrzeju, któryś dla miłości Chrystusa i Jego Prawa poniósł męczeństwo, módl się za nami.
Święty Andrzeju, poddany torturom tych, którzy nakazali zniszczyć wiarę, módl się za nami.
Święty Andrzeju, pośredniku między Chrystusem a tymi, którzy w Jezusa jako Mesjasza jeszcze nie uwierzyli, módl się za nami.
Święty Andrzeju, powołany do grona uczniów Chrystusa razem ze swoim bratem Piotrem, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wierny uczniu św. Jana Chrzciciela, módl się za nami.
Święty Andrzeju, usłyszałeś głos wzywającego Pana, natychmiast zostawiłeś sieci, i poszedłeś po hojną nagrodę życia wiecznego, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wezwany byłeś przez Pana, by z Piotrem głosić Nowinę, módl się za nami.
Święty Andrzeju, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami.
Święty Andrzeju, filarze Kościoła Bożego, módl się za nami.
Święty Andrzeju, postrachu mocarzów piekielnych, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wspomożenie tonących w grzechach, módl się za nami.
Święty Andrzeju, mężu niebieskiej doskonałości, módl się za nami.
Święty Andrzeju, oświecenie biskupów, módl się za nami.
Święty Andrzeju, najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, naśladowco, módl się za nami.
Święty Andrzeju, obrońco świata na Sądzie Ostatecznym, módl się za nami.
Święty Andrzeju, któryś wypełnił dzieło Chrystusowe, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami święty Andrzeju.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Andrzej Apostoł był głosicielem Ewangelii i Pasterzem Twojego Kościoła, pokornie Cię prosimy, aby nieustannie wstawiał się za nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Patron wzywany w: Artretyzmie, Drgawkach, chorobie gardła, Różycy świń, przez kobiet w ciąży.

 

Litania do św. Andrzeja Apostoła PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!