Strona Główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. ALOJZEGO GONZAGA

 

 

 

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Opiekunko świętego Alojzego, módl się na nami.

Święty Alojzy, ukochany Synu Maryi, módl się na nami.

Św. Alojzy, wierny sługo Ojca Przedwiecznego, módl się na nami.

Św. Alojzy, świątynio Ducha Świętego, módl się na nami.

Św. Alojzy, wierny naśladowco Jezusa, módl się na nami.

Św. Alojzy, gorący miłośniku Ukrzyżowanego, módl się na nami.

Św. Alojzy, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się na nami.

Św. Alojzy, miłością ku Najświętszemu Sercu Jezusa zawsze gorejący, módl się na nami.

Św. Alojzy, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata, módl się na nami.

Św. Alojzy, piękny przykładzie doskonałości, módl się na nami.

Św. Alojzy, wzorze pokory, módl się na nami.

Św. Alojzy, miłośniku ubóstwa, módl się na nami.

Św. Alojzy, lilio czystości, módl się na nami.

Św. Alojzy, aniele w ciele ludzkim, módl się na nami.

Św. Alojzy, pokutniku niewinny, módl się na nami.

Św. Alojzy, wzorze umartwienia, módl się na nami.

Św. Alojzy, ozdobo skromności, módl się na nami.

Św. Alojzy, ofiaro miłości bliźniego, módl się na nami.

Św. Alojzy, wzorze prawdziwej pokuty, módl się na nami.

Św. Alojzy, kwiecie anielskiej czystości, módl się na nami.

Św. Alojzy, patronie i wzorze chrześcijańskiej młodzieży, módl się na nami.

Św. Alojzy, opiekunie uczących się, módl się na nami.

Św. Alojzy, dobry doradco w wyborze stanu, módl się na nami.

Św. Alojzy, ozdobo Tow. Jezusowego, módl się na nami.

Św. Alojzy, światło Kościoła świętego, módl się na nami.

Św. Alojzy, wielki cudotwórco, módl się na nami.

Św. Alojzy, dzielny Patronie wszystkich Twych czcicieli. módl się na nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

 

V. Módl się za nami, święty Alojzy.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, niebieskich darów dawco, któryś w anielskim młodzieniaszku Alojzym, przedziwną życia niewinność z równie wielką pokutą połączył: daj nam, którzy jego niewinności zachować nie zdołaliśmy, abyśmy przez zasługi jego i przyczynę przynajmniej w pokucie go naśladowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patron chorych na AIDS, chorób oczu, Patron broniący przed zarazą.

Litania do św. Alojzego Gonzaga PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!

Litania do św. Alojzego Gonzaga