Litania do św. Achacego z Kapadocji

Strona główna

Święci Patroni w chorobach menu

LITANIA DO ŚW. ACHACEGO Z KAPADOCJI

 

 

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święty Achacy z Kapadocji, módl się za nami.
Święty Achacy, żołnierzu legionów rzymskich, módl się za nami.
Święty Achacy, męczenniku, módl się za nami.
Święty Achacy, patronie w sprawach nagłych, módl się za nami.
Święty Achacy, patronie chorych na trąd, módl się za nami.
Święty Achacy, patronie chorych na epilepsję, módl się za nami.
Święty Achacy, opiekunie w śmiertelnej trwodze, módl się za nami.
Święty Achacy, orędowniku w sytuacjach bez wyjścia, módl się za nami.
Święty Achacy, wzywany przy zwątpieniu, módl się za nami.
Święty Achacy, orędowniku w każdej chorobie, módl się za nami.
Święty Achacy, patronie Squillace, módl się za nami.
Święty Achacy, patronie Guardavalle, módl się za nami.
Święty Achacy, z grona Czternastu Świętych Wspomożycieli, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, święty Achacy,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś umocnił świętego Achacego w wyznawaniu wiary, prosimy Cię, abyś łaskawie wysłuchał próśb wszystkich, którzy wzywają jego wstawiennictwa. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Patron wzywany w chorobie Epilepsji, Trądzie, w sprawach beznadziejnych.

 

Litania do św. Achacego z Kapadocji PDF

Wspomóż utrzymanie tej strony www

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 20zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 15zł!!!