Wesprzyj Portal

 

nr konta do wpłat

Bank PKO BP

Adam Kaźmierczak

PL89102054020000040200459206

 

Portal bzz24.pl obecnie jest w przebudowie graficznej 
serdecznie zapraszam do zwiedzania placu budowy pod adresem:
 https://bzz24mobile.pl/ oraz proszę o wysyłanie ewentualnych uwag lub sugestii na e-mail Adam.Kazmierczak@bzz24.pl 
Serdecznie pozdrawiam Adam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy pierwszej technikum. Szkołę podstawową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno:  matematyka 100%,  język angielski 98%, język polski 84 %. Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą i realizację jego marzeń wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281 Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

Odbiorca:

 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Powrót do strony głównej

Święci Patroni w chorobach

Litania do Męczenników i Świętych z Katakumb św. Kalista

LITANIA DO MĘCZENNIKÓW I ŚWIĘTYCH Z KATAKUMB ŚW. KALISTA


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża i Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święty Józefie, „mężu sprawiedliwy", oblubieńcze Matki Bożej i opiekunie Jezusa, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, męczennicy Chrystusowi, filary Kościoła Rzymskie, módl się za nami.

PAPIEŻE MĘCZENNICY
Święty Kalikście I, papieżu i męczenniku, opiekunie braci w wierze tutaj spoczywających módl się za nami.
Święty Poncjanie, papieżu i męczenniku, "wzorze pokory, cierpliwości i dobroci" módl się za nami.
Święty Korneliuszu, papieżu i męczenniku, organizatorze Kościoła Rzymskiego módl się za nami.
Święty Sykstusie II, papieżu i męczenniku, zgładzony dla Chrystusa w obrębie tych Katakumb módl się za nami.
Święty Euzebiuszu, papieżu i męczenniku, miłosierny wobec "upadłych" potrzebujących przebaczenia módl się za nami.

DIAKONI MĘCZENNICY
Święci Diakoni: January, Magnusie, Wincenty, Stefanie, Felicycie i Agapicie, towarzysze w męczeństwie papieża Sykstusa II, módlcie się za nami

WIERENI MĘCZENNICY
Święty Tarcyzjuszu, młodzieńcze o mocnych ideałach i nieustraszony obrońco Eucharystii módl się za nami.
Święta Cecylio, odważne dziewcze, któreś ofiarowało Chrystusowi swoje dziewictwo módl się za nami.
Święta Sotero, szlachetna rzymianko, zabita ze względu na swą wierność Ewangelii módl się za nami.
Święty Polikamie, chwało i ozdobo Kościoła Świętego módl się za nami.
Święci Kalocero i Parteniuszu, wierni Chrystusowi aż do dodania zań swego życia módl się za nami.
Święci Marku i Marcellianie, bracia z krwi i nierozdzielni w męczeństwie módl się za nami.
Święci Cerealisie, Salustiuszu i 21 Towarzyszy, obrońcy wiary przed herezją Nowacjana módlcie się za nami.
Święci Greccy Męczennicy: Mario, Neonie, Adrio, Paulino, Marto, Walerio, Euzebiuszu i Marcellinie, podarunku Kościoła wschodniego dla Katakumb św. Kaliksta módlcie się za nami.
Święci i Święte Męczennicy, spoczywający w Katakumbach św. Kaliksta módlcie się za nami.

ŚWIĘCI PAPIEŻE
Święty Anterocie, papieżu, który cały swój krótki pontyfikat przeżyłeś w więzieniu
Święty Lucjuszu, papieżu zesłany na wygnanie, ponieważ byłeś Wikariuszem Chrystusa módl się za nami.
Święty Stefanie I, papieżu, stróżu czystości wiary módl się za nami.
Święty Dionizy, papieżu, ojcze miłujący braci w trudnościach módl się za nami.
Święty Feliksie I, papieżu, gorliwy w dziele ewangelizacji módl się za nami.
Święty Eustachianie, papieżu, apostole prawowierności módl się za nami.
Święty Gajusie, papieżu, przyjacielu ubogich módl się za nami.
Święty Milcjadesie, papieżu, obrońco wiary przed herezją donatystów módl się za nami.
Święty Marku, papieżu, pasterzu Kościoła Rzymskiego i twórco kalendarza liturgicznego módl się za nami.
Święty Damazy, papieżu, "pobożny czcicielu Męczenników" Rzeszo wszystkich Papieży, którzy strzeżecie "ołtarza Chrystusa" módl się za nami.

ŚWIĘCI BISKUPI
Święci Biskupi Optatusie i Numidianie, ewangelizatorzy Afryki módl się za nami.
Święci Biskupi, kontynuatorzy misji Apostołów o wy wszyscy Święci Biskupi, spoczywający w Katakumbach św. Kaliksta módl się za nami.

ŚWIĘCI WIERNI
Święci Kapłani, którzyście żyli i zmarli "w czasie długiego pokoju" módlcie się za nami.
Młodzieńcy i Chłopcy, którzy pragnęliście zachować swoją czystość dla Chrystusa módl się za nami.
Także i wy, grzesznicy, nawróceni przez dobroć Boga, obmyci we Krwi Chrystusa i uświęceni przez Ducha Świętego módl się za nami.
Wy, wszystkie Dusze Święte, których ciała spoczywają na cmentarzu św. Kaliksta módl się za nami.

ŚWIĘCI I ŚWIĘTE
Święte Brygido i Katarzyno ze Szwecji módlcie się za nami.
Święci Karolu Boromeuszu i Filipie Nereuszu módlcie się za nami.
Święty Janie Bosko i Błogosławiony Michale Rua módlcie się za nami.
Święte Mario Mazzarello i Tereso od Dzieciątka Jezus módlcie się za nami.
Wszyscy święci pielgrzymi do Katakumb św. Kaliksta i podziwiający wiarę pierwszych chrześcijan módlcie się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  dopomóż nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

MÓDLMY SIĘ
O Boże, nasz Ojcze, który krwią Męczenników użyźniłeś i obecnością Świętych poświęciłeś glebę Katakumb św. Kaliksta, przez świetlany przykład tych odważnych świadków zachowaj nas w wierze, abyśmy mogli zebrać i kosztować z radością owoce ich ofiary. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen

 

Modlitwy do św. Sykstusa II
Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce święci męczennicy, Sykstus i jego Towarzysze, oddali życie za Twoją Ewangelię i wierność Chrystusowi, daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy chętnie przyjmowali prawdy wiary i odważnie je wyznawali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Patroni w chorobach gardła, kobiety oczekujące potomstwa w ciąży.

Litania do Męczenników i Świętych z Katakumb św. Kalista PDF

Wspomóż wydanie Modlitewnika dla więźniów

Ufunduj Biblie dla więźnia to tylko 10zł!!!

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia to tylko 5zł!!!