Litania do Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża i Pani Zgromadzenia, módl się za nami.

Błogosławiona Mario Angelo, Matko wielkiej rodziny felicjańskiej, módl się za nami.

Roztropna Dziewico, zrodzona na polskiej ziemi, módl się za nami.

Obdarzona przez Stwórcę wrażliwością na ból i ludzką niedolę, módl się za nami.

Opiekunko dzieci z ubogich piwnic i poddaszy, módl się za nami.

Mądra wychowawczyni młodych pokoleń, módl się za nami.

Doskonała mistrzyni życia wewnętrznego, módl się za nami.

Apostołko prawdy i miłości ewangelicznej, módl się za nami.

Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości franciszkańskiej, módl się za nami.

Gorąca czcicielko Miłosierdzia Bożego, módl się za nami.

Żarliwa adoratorko Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.

Niestrudzona służebnico Niepokalanego Serca Maryi, Pełna pokoju i wierności w najtrudniejszych sytuacjach, Heroicznie znosząca długoletnie cierpienia, módl się za nami.

Oddana pokucie za grzechy bliźnich i świata, módl się za nami.

Do końca życia zatroskana o zbawienie dusz, módl się za nami.

Błogosławiona Mario Angelo, której Bóg dał zrozumienie odkupieńczej wartości ludzkiego cierpienia, módl się za nami.

Błogosławiona Mario Angelo, która w cierpieniu umiałaś uwielbiać i miłować wolę Bożą, módl się za nami.

Błogosławiona Mario Angelo, którą Pan doświadczył ciemnością duchowej nocy, módl się za nami.

Błogosławiona Mario Angelo, ogarniająca modlitwą, pokutą i ofiarą sprawy Kościoła, módl się za nami.

Błogosławiona Mario Angelo, która do chwały ołtarzy doszłaś przez krzyż i przeciwności, módl się za nami.

Łaskę naśladowania Chrystusa ubogiego, uproś nam, Matko Angelo.

Żywą wiarę, uproś nam, Matko Angelo.

Czystą miłość Bożą, uproś nam, Matko Angelo.

Wytrwałość w trudnościach i cierpieniu, uproś nam, Matko Angelo.

Ducha pokory, uproś nam, Matko Angelo.

Ochotne poddanie się woli Bożej, uproś nam, Matko Angelo.

Umiłowanie modlitwy, uproś nam, Matko Angelo.

Gorliwość apostolską, uproś nam, Matko Angelo.

Nadprzyrodzone spojrzenie na wszystko i wszystkich, uproś nam, Matko Angelo.

Ducha bezgranicznego poświęcenia chorym i potrzebującym uproś nam, Matko Angelo.

Miłość i służebną postawę wobec Kościoła Chrystusowego, uproś nam, Matko Angelo.

Liczne i ofiarne powołania do Twego Zgromadzenia, uproś nam, Matko Angelo.

Ojczyźnie naszej pokój i sprawiedliwość, uproś nam, Matko Angelo.

Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali w duchu chrześcijańskim, uproś nam, Matko Angelo.

Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzyżowanym, uproś nam, Matko Angelo.

Abyśmy przez cierpienia dojrzewali do Królestwa Bożego, uproś nam, Matko Angelo.

Abyśmy życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniem zasłużyli na chwalę wieczną, uproś nam, Matko Angelo.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

P. Błogosławieni miłosierni,

W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać Twoją wolę; spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykładem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Patronka chorych.

Ufunduj różaniec z modlitewnikiem dla więźnia! To tylko 10zł!!!

WSPARCIE DLA PORTALU

Dzień dobry,

w imieniu mojego syna Juliusza proszę o pomoc w jego leczeniu i rehabilitacji przekazując na ten cel 1,5% Pani/Pana podatku. Juliusz jest dzieckiem o bardzo niskiej odporności, zmaga się z schorzeniami: Leśniowskiego-Crohna, astmą oskrzelową, koślawością kolan i wrodzonym zniekształceniem stóp, skoliozą, zespołem Gilberta i zespołem Aspergera. Cel, na który potrzebne są środki finansowe to: leczenie, rehabilitacja, cykliczne dojazdy do szpitala we Wrocławiu.  By wspomóc Juliusza w zmaganiu z chorobą wystarczy, że Pani/Pan wpisze w swoim PIT:

 

KRS 0000037904

Cel szczegółowy: 39281 Kaźmierczak Juliusz

 

Juliusz jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

 

Więcej na:  https://dzieciom.pl/podopieczni/39281

 

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm.

 

Proszę też o przekazanie tej wiadomości Pani/Pana znajomym.

 

Z wyrazami szacunku

Adam Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Juliusz jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem klasy drugiej technikum.
Szkołę podatkową ukończył z świadectwem z wyróżnieniem ze średnią ocen 5,92 oraz z egzaminu ósmoklasisty otrzymał kolejno: matematyka 100%, 
język angielski 98%, język polski 84 %.
Ma szczególne zamiłowanie do matematyki, fizyki, języka angielskiego, grafiki Komputerowej i programowania.  W przyszłości chciałby zostać programistą gier komputerowych, założyć własne studio i osiągnąć wielki sukces. Juliusz jest dzieckiem z niepełnosprawnościami o bardzo niskiej odporności, zmaga się również z chorobami Leśniowskiego-Crohna, Astmą oskrzelową, koślawością
kolan i stóp oraz z Autyzmem. Szczególnie uciążliwa dla Juliusza jest choroba Leśniowskiego-Crohna, którą zdiagnozowano w 2021 r. po dwóch operacjach i 11 pobytach w szpitalu. Niestety wymaga cyklicznych pobytów w
oddalonym o 200 km szpitalu pod opieką swojej mamy ze względu na Autyzm. By
wspomóc Juliusza w zmaganiu z
chorobą i realizację jego marzeń
wystarczy, że wpiszesz w swoim PIT:

 

KRS 000037904

Cel szczegółowy: 39281
Juliusz Kaźmierczak

 

Możesz też przekazać darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto, podając poniższe dane

 

Odbiorca:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

 

Tytułem:

39281 Kaźmierczak Juliusz
darowizna na pomoc i

ochronę zdrowia

Portal powstał aby nieść pomoc modlitewną
dla chorych duchowo, psychicznie i fizycznie

Złota zasada Portalu:

„Lecz się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od lekarzy i lekarstw!

Módl się tak jak gdyby Twoje zdrowie zależało tylko i wyłącznie od modlitwy do Boga!”

„Bóg zawsze zwycięża!”

Adam Kaźmierczak

 

A. D. 2022 GITZAJZOO 
Adam.Kazmierczak@bzz24.pl